Channeling 2018

Voor de ontwaakte mens, die spirituele leraar en/of leerling is deze boodschap gekomen.

Een dringende oproep voor 2018.

2017 Is bijna ten einde en zoals elk jaar mag ik een boodschap ontvangen en doorgeven, of het nu van Aziël is, of van White Eagle/Feather of dat wat zich aandient, ik laat het allemaal los. Deze boodschap zal evenzeer het Universum weerspiegelen, alsook de trilling die neerdaalde en wat in overeenstemming is met ons doel, die we hebben als mens, hier... op Aarde.

De poorten die open moesten gaan zijn geopend, de Aarde is nu in deze energieveld geplaatst. Maar in 2018 zal tevens dan weer een nieuwe poort....misschien meer, openen. Deze poort(en) heeft voor de spirituele mens, ook weer iets te betekenen. Vandaar deze boodschap, die is dringender overkomt dat andere jaren.


Boodschap:

Aan U, die ontwaakt is, rust op uw schouders deze taak: uw talenten te gaan gebruiken, voor dat waar het voor bedoelt is. Uw ware potentie is nog niet bereikt omdat u niet in uzelf en uw talenten gelooft.

Het jaar van loslaten, integreren, versterken van uw positie is nu klaar.

Een deel onder U weigert dat wat u gegeven is, terug te brengen in de cirkel. Daarom wordt U dan ook gevraagd dit in 2018 alsnog te gaan doen.

Het zal anders stilstand veroorzaken in uw groei en daarmee zullen dan ook bepaalde zaken gaan stoppen. Ware spiritualiteit is: er te zijn daar waar dringend echt hulp nodig is. Eigen gewin voorop zal dan uw taak en zaak teniet doen, dus stoppen. Wees actiever in hulp geven.


De Aarde zit in een moeilijke fase, en niet iedereen is daarvan overtuigd. Ook onder de ontwaakten, is dit het geval. Deze groep houdt de andere groep die daartegen strijdt, de groep die zich onvoorwaardelijk inzet, tegen. Daarom zal ook daar een schifting plaats vinden, onder deze groepen. De ware leraren zullen, in deze groepen, op moeten gaan staan en ook opkomen, hun plek in te nemen, om andere leraren te onderwijzen. Ook onder u aanwezigen hier. Aan U en hen is deze taak, die moeilijk zal zijn. Iedereen zal terug moeten naar de basis. Zowel leraar als leerling.

Ware intenties zullen weergegeven moeten worden. Puur-/ en zuiverheid zal geëist worden, de hogere idealen nastrevend.

Wij, de Hogere entiteiten, vragen aan U allen, om Uw onvoorwaardelijk in te zetten voor de algehele mensheid, tegen intolerantie, oorlogen, onrecht en discriminatie. Niet alleen maar passief welwillend te zijn maar dit ook spiritueel actief uit te dragen. Dat maakt de ware onderscheidt in zuiverheid.


Het komende jaar, komt een nieuwe vorm van energie uw kant op, een nieuwe poort die veel gaat blootleggen, gaat dat ontmaskeren wat niet goed is voor de mensheid. Er zal veel los gemaakt worden. Ook onder U, de ontwaakten, zullen opsplitsingen, tweestrijd vaker voorkomen. Een deel zal zich gaan los maken van bestaande spirituele richtlijnen en groepen en een hogere ideaal gaan invoeren, een hogere ideaal nastreven. Deze kentering is heden ten dage al zichtbaar.

Ook onder de passieve spirituele ontwaakten, zal het nodige gaan veranderen. En dus is het aan U, de passieve, de keuze: erop of eronder. Dit houdt in dat U bepaalde zaken dient los te laten, om ook vanuit uw hart te gaan leven en standvastig te zijn. Aan U, en de mensheid, deze taak moeder Aarde te helpen, leefbaar te houden voor de komende generaties na U.


Ook komt er nieuwe kennis en wijsheid uw kant op, het Hogere weten. Ook wel het Al-wetend, in ultra wit licht, met daarin Hogere wijsheid, genoemd. Deze dient door bepaalde leraren uitgedragen te worden en vooral ook doorgegeven. Deze zuivere binding van en met het hart en met de Bron herbergt transformerende kennis. Alleen door actief te zijn, stimuleert u deze kennis zich te openbaren. Deze wijsheid, kennis wordt d.m.v. Boodschappers, de Aartsengelen, Hogere Spirits, Higher Entities, door gegeven. Ze hebben allen dezelfde doel, het onderwijzen van de mens op Aarde. Aangezien niet iedereen de ontvanger kan zijn, maar ook niet de zwaarte ervan aankunnen, is ook de reden waarom niet iedereen deze taak kan dragen. Het is een zware last en zal veel onrust zal veroorzaken en daarmee strijd veroorzaken ontketenen, hetzij in werk of bestaande relaties. Bestaande zekerheden, worden ineens onzeker. Het is het gevecht tussen licht en duister, wat steeds heviger lijkt te worden.

Zoals U dat inmiddels ook al aan den lijve ondervonden heeft. Het roept weerstand op en kan er voor zorgen, dat U nergens meer bij mag horen. U dient aansluiting te gaan vinden bij de nieuwe groepen met hogere idealen.

Deze groepen zijn al aanwezig, en wachten op uw komst. Dat zijn de groepen van Leraren voor leraren.


2018 is ook het jaar van dankbaarheid, waarin U dankbaarheid toont voor uw verleden, uw leraren, ouders, en andere wijsheid-dragers. Eer uw verleden en daarmee ook uw toekomst. Aan U de zware taak, om in 2018 voor stabiliteit, te creëren en om voor uw hart te gaan kiezen. Dat betekent ook voor uw innerlijke kracht, uw gaves te gaan kiezen en deze op de juiste zuivere manier in te zetten.

Ook aan U de taak uw verdere spirituele pad te gaan verdiepen en daarin de grenzen verleggen. Uw kwaliteiten zijn verder en groter dan U denkt, en deze zal verder vrij gemaakt moeten worden.

Tot op heden worden ze onderdrukt omdat U dit zelf toe laat. Onzuivere motieven van anderen zijn daar debet aan en zal door U aan het licht gebracht moeten worden. Dit is uw strijd daarin. Uw vrijheid is uw geboorterecht, laat anderen deze niet indammen. U dient deze tegenwerking aan te gaan.

Het hart dient voor iedereen in balans te komen, er is hulp voor iedereen aanwezig. Leg het contact met de spirits in welke vorm U ze wilt aanroepen. Bescherming is aanwezig, en klaar om U te helpen.

Niet alleen de liefde, is het antwoord, maar respect voor Uzelf, uw leefruimte, uw grenzen, is in het komend jaar, wordt 2018 het leidraad van zelfvertrouwen.

U dient zelf daaraan mee te werken en het niet bij die ander neer te leggen, want dit is ook uw verantwoordelijkheid. U bent mede verantwoordelijk voor wat in uw leven gebeurd. En het is ook nodigm, dat u anderen daar van bewust laat worden. Dat is de leraar in u.

2018 Wordt het jaar van aanpakken, blijven doorzetten voor verandering, nieuwe ontwikkelingen, actief deelnemen, invoeren van nieuwe kennis, het opleiden van de nieuwe lichting leraren, tweestrijd tussen zwart en wit opheffen, het gevecht aangaan wat donker en licht betreft.

Alles staat (nog) niet vast. Uw keuze, bepaal het vandaag, in het NU.

Wij, de Hogere entiteiten, engelen, spirits, alle gidsen hopen op de enige juiste keuze die U moet maken. De back-up staat klaar. Wij staan voor U klaar, alle entiteiten van het Licht. Ik dank U, dat wij gehoord worden, Aziël, Hoofdengel der Cherubijnen, White Eagle en White Feather.


Einde boodschap.


In licht en liefde zijn wij.

Tja, dat is een credo wat ik steeds vaker tegen kom. 

"Ik wil alleen maar "in licht en liefde zijn", en alleen maar dat uitstralen en dan erbij gaan zitten wachten, hopend dat het overwaait".

Nou, deze vorm van passieve agressitivieit, zoals ik dit maar even noem, daar red je deze wereld ook niet mee.
Ondertussen gebeurt er steeds meer wat het daglicht niet kan verdragen. Ook door diegene, die dat het hardst roepen in 'licht en liefde' te staan en zijn... en dan zelf ook nog eens over de schreef gaan. Nee, daar kan ik niet mee uit de voeten, vroeger niet en nu nog steeds niet. Of zij nu door hun angst, onzekerheid, ego, persoonlijk geluk en deze voorop stellend, de oorzaak is... het is een bewuste keuze geweest, die men daarin maakt.
En dan wordt er ook nog tegen mij gezegt, dat ik maar beter kan stoppen met de wereld te willen verbeteren en voor mijn eigen persoonlijk geluk moest gaan!!
Oh nee, dat is niet mijn en ook niet de Shaman-way.  Dan heb je iets niet begrepen, is mijn mening. Je bent dan verder van die 'licht en liefde'  (bron) verwijderd, dan je zelf denkt of doorhebt. Want juist nu, in deze tijd zijn wij hard nodig: de hoeders, helpers, Elders, sjamanen, healers.
Eigenlijk is 
iedereen nodig, om deze situatie te kunnen, willen, kunnen, nee....... moeten veranderen. Het is nog steeds niet te laat. En langs de lijn toe kijken, dat kan niet meer... en ook alleen maar een beetje 'licht en liefde' naar een situatie sturen, werkt ook al lang niet meer. We hebben onze verantwoordelijkheid gekregen en dienen deze ook te nemen.

Wat dan wel te doen?  
Nou, actie! Doen! 
Mensen om je heen verzamelen die hetzelfde voor ogen hebben als jij. 

De energie van de aarde en het universum, ze liggen nu op een lijn. Dus wij kunnen, moeten er wat mee. Het betekent ook.......... dat wij dan ook dingen moeten gaan doen die niet leuk zijn. 't Wakker schudden van,...  of tegen dingen ingaan die niet zuiver zijn,....... of grenzend stellen en verleggen, dit naar bepaalde groepen mensen. Hun wijzend op het gedrag die ze hebben en dit aan de kaak stellen. Dit betekent wel, dat je veel troep over je heen uitgestort krijgt, want je pakt probleem bij de bron aan.
Je wordt als dank, door hen als onzuiver bestempelt omdat je hun een Ego conflict bezorgt. Deze groep mensen hebben een hekel aan veranderingen, vooral vanderingen die hun zelf bevatten. Maar ook omdat men iets moeten opgeven waaraan ze gehecht (aandacht, pijn, slachtofferrol) zijn.
Ze zullen medestanders zoeken en proberen deze voor zich te winnen om hun gelijk te halen, terwijl ze eigenlijk weten dat ze dat niet hebben. Dus is het een machtsspel waar het in feite omdraait. Dus dualiteit, tegenstrijdigheden, het los moeten laten van oude dingen en meer...., zorgen ervoor dat die mensen zich meer in het nauw gedreven voelen. En  ja, een kat in het nauw....... je kent het wel.
Daarom zijn er op dit moment zoveel conflicten, zo ook in het spirituele. Helaas ondervind ik dat nu heel erg en met mij meer mensen (vooral medecollega's) die proberen die negatieve energieën om te zetten of die gerelateerde problemen op te lossen.
Gelukkig is er ook een tegenhanger die tegelijkertijd  opstaat en wordt de groep, die weet dat er iets verandert moet worden..... groter en wakkerder. Deze mensen zoeken elkaar meer en meer op...... voor steun, eenheid en healing. Of het nu om de wereld, de mens, zijzelf gaat. Wij weten dat samenwerking  en een gezamenlijke doel heel belangrijk is. Er is geen ruimte meer voor een individu...... maar juist alle ruimte voor de eenheid van de groep.

Sjamanentaak en werk.

Het sjamanisme is daar ook een voorbeeld van. De ene groep vindt, dat die andere groep sjamanen "wannabees" zijn en is bezig met zelfverrijking en de andere groep is duidelijk bezig met dat wat echt belangrijk is zoals:
Healing van de Aarde en haar bewoners. Dat geeft dus onderlinge conflicten. 
Echte sjamanen helpen daar waar nodig, maar verdedigen ook dat wat goed is en gaan tegen negatieve energieën aan het werk. Ik ga in ieder geval dat deel wel aan waarin anderen snel afhaken, want blijf ik er bovenop zitten, tot dat het helemaal goed is. Half werk, is niet aan mij besteedt. 

Ik laat mijn mooie aarde, Pacha Mama, niet door anderen om zeep helpen. IK zou niet met mijzelf kunnen leven, jij wel?
Maar ik heb dan ook gemerkt, dat een groep 'sjamanen'  er alles aan doet om je het leven zuur te maken en dingen doen waarvan ik zeg: hiermee bewijs je dus het tegenovergestelde, want een sjamaan vernielt niets, geen enkele ziel, geen mens en natuur. Hij is een bouwer... tilt mensen naar een hoger niveau en is alleen met dit soort positieve dingen bezig.
Zal ik daarom zo strijdvaardig zijn?
Ik krijg ook vaak commentaar, omdat ik mijzelf sjamaan noem en dat mocht/mag niet, en dit en dat niet enz. Maar zelf alles aan de grote klok hangend. Ook daarin dualiteit. Een dokter die is afgestudeerd noemt zichzelf ook geen patient/leerling, of een bakker een iemand is die deeg maakt en daar dingen van maakt? Je bent wie je bent en dat waar je voor geleerd hebt. Hoe goed iemand ergems in is, heeft met datgene te maken waar hij/zij voor staat. Namelijk: Integriteit en juiste intentie, de liefde voor zijn vak en taak. 

Ja, ik durf mijzelf sjamaan te noemen. Omdat ik weet, dat ik in dienst sta van Moeder Aarde, de Grote Geest, alle totemspirits, het Universum, mens, plant en dier. Ik maak geen gebruik of misbruik maar probeer in eenheid te leven met alles....... wat is.
Dat is al een moeilijk iets, als je met energieën te maken hebt, die gebruikt worden om te verstoren, af te breken of gewoonweg kapot te maken.
Ik als sjamaan, ik kan daar gewoonweg niet bij, dat zelfs spirituele ontwikkelde mensen zover gaan, anderen in de vernieling te helpen, en dan ook nog zichzelf daarmee op de schouders gaan kloppen en zeggen 'hoe geweldig zij zijn als mens'?
Dieper kan je in mijn ogen niet zinken, als je zo met deze wereld, alles en de bewoners. medemens omgaat. Ik heb gelukkig een brede rug en ik kan dat goed aan, een deel helaas niet, en die neem ik dan ook in bescherming. Daarom zijn er andere mensen zoals jij en ik, de oprechte sjamanen, healers nodig, die dat kunnen en de wil hebben om dat recht te zetten en niet bang zijn voor hun eigen hachie. Een sjamaan nieuwe lichting of healer, die in een moderne wereld past (waar oude dingen niet meer tot hun recht komen, dat moet veranderd worden) en deze nieuwe dingen toepast om te anderen helpen, daar ware licht en liefde nodig is en te brengen, dat te beschermen en onderwijzend.  Maar zover is het nog niet.
De pow wow en strijdbijl..... die zijn er al een tijd. Nu is het aan ons, hebben we de veer omhoog of naar beneden. Ik ben een man van vrede, maar helaas is de andere partij van de oorlog. Om van het donkere zijde te winnen, moet je eerst leren vrede te sluiten daarmee. Omarm het, accepteer en transformeer deze door te het te onderwijzen, dan pas ben je met puur wit licht en liefde bezig. 

Wij zijn een.  Aho.

White Eagle.Verandering, begin nu.


Wie ik ben, dat doet niet terzake.  De meesten kennen mij (nog) niet, maar diegene die mij kennen.. weten dat ik nogal uitgesproken, dingen kan zeggen en doen.. en niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Maar dat hoeft ook niet, want ik ben ik. En dat ik het niet nalaat de onderste steen boven of de waarheid boven water te krijgen.  En soms moet je oorlog voeren om vrede te krijgen, zo ook in het spirituele wereld. Is men soms los geslagen? Gek geworden? Is de een beter dan de ander, zoals ze willen laten geloven? Ik merk dat sommigen vinden dat ze het alleenrecht hebben. Het alleenrecht waarop? Oke. Jouw geboorterecht, dat je mag zijn zoals je bent. Verder heb je meestal plichten op deze wereld. En als je in conflict komt.... en je legt iemands zwakheden of blokkades bloot, dan is de kans groot dat zo'n iemand jou/mij vervloekt. En probeert op die manier, over andermans rug, dat recht terug te krijgen. Dat kan sowieso al niet. Ik sta voor open-/ en waarheid. No matter what.

In dertig jaar tijd, heb ik mijn deel aan: wat ik moest zien, horen, voelen etc. wel gehad. En daarna ermee geconfronteerd, dat het echt was en ging gebeuren. Ik denk dat ik daarom zo lang mee kon lopen. Ik stel eerlijkheid, openheid, samenwerking, echtheid, positiviteit en waarheid boven alles. Maar dat voorkomt niet dat ik ook dingen moet doen en meemaak, of visioenen krijg, die niet leuk zijn..... en dat er leugens ontmaskerd worden. Zo ook nu, dat de spirits mij dingen laten zien, horen enz.

We gaan een andere tijd tegemoet. Dat wat er nu is gebeurd, dat werd mij jaren geleden al doorgegeven, via een engelen channeling. Ik kon daarmee dus mooi daarop inspelen. En wist ik wat nodig was, wat men nodig had en vooral wat ik moest doen. Ik durfde daar nooit over te hebben over van wat ik zag en dergelijke, want het was 'te gek voor woorden'. Dus de angst om verkettert te worden was groot. En door wat er om mij heen gebeurde, bevestigde het datgene (ik spoorde niet, nep, zelfs nu nog). Maar niet iedereen snapt  het en die laat ik los.  De onrust die wij allen nu meemaken.. en dan niet alleen in de 'gewone' wereld, maar ook het spirituele, maar ook hulpverleners en vooral onder de sjamanen en de daarbij bijbehorende wereld.... dat zorgt voor verschuivingen. Zoals vaker kreeg ik vannacht visioenen  (dat zijn voor mij tools) .. wist ik: 'dit moet ik doen!'. Dus vandaar dit schrijven. Die onrust wordt alleen maar groter (jullie willen niet weten hoe ik mij nu voel en te zien krijg). Maar ik ben dus verbonden met Adelaar, het oosten..... begin der dingen. Dus laat ik maar dat doen en gaan beginnen, want ik ben dat gewend... tegen heilige huisjes aan schoppen, nieuwe dingen introduceren, creëren. Laat men mij maar uitlachen... ;-) ik weet wel beter-Houding.

Dus die shift, die nu klaar is, en waar wij nu nog de naweeën van hebben (betekent niet dat het al helemaal klaar is, want er moet een tweedeling komen), en komt er een nieuwe shift aan, deze is een andere vorm van energie, en is gericht op een bepaalde groep mensen. Het is zich al aan het manifesteren en sommige hebben het al gezien, gevoelt, hetzij in dromen, visioenen. Deze groep mensen, dat zijn mensen, die zich anders en buitengesloten voelen, juist door deze groep mensen (hulp-verleners, deeltijd-sjamanen) als minder beschouwd worden. Daarom voelen ze zich niet snel thuis, ze zijn niet echt meelopers, durven meer dan ze zeggen en hun acties komen in overeenstemming met wat ze zeggen. In ieder geval, deze groep heeft onderschatte kwaliteiten. En zijn vaak verder in hun groei, dan ze durven zeggen of weten.

Het zijn krachtige mensen, de stille soort, die vaak door de angst enzekerheden van anderen, buitengesloten worden. Juist vanwege die kwaliteiten. Ze laten zien wat goed en fout is. Zelfs zonder iets te zeggen, bewust en onbewust. Sommige van hun zijn zwervende (kijken tijdelijk in groepen)...... omdat ze het gevoel hebben nergens thuis te horen. Maar ze horen wel ergens bij en hebben een thuis, maar wachten daarop om naar terug te keren. Dat is de zuivere basis, het moet voor hun gewoon goed zijn en voelen. Dat is hun huis. Dus wat ik zei, over dingen wat ik wil uitdragen. Dat is mijn thuis. Kan of mag ik niet eerlijk zijn, of mezelf zijn, mijn manier uitdragen enz. dan is het niet mijn thuis. Dus ook die mensen, die daar problemen mee hebben, en dus niet eerlijk, onecht enzo zijn, zorgt voor ongemakkelijke leefomstandigheden. Dan maar nergens bijhoren is de motto. En die groep zwervenden is groeiende, in wat ik rondom mij heen opmerk. Er is een groep (collega's) sjamanen ontstaan, die zich steeds meer distantiëren van een bepaalde groep mensen/wereld (waar slachtoffer zijn nummer 1 is), waar ze zich niet meer in thuis voelen. Het is een schadelijke wereld gebleken en heb dat aan mijn lijve ondervonden en intussen veel puin op moeten ruimen.

Wij zijn Europeanen (En gedraag je ook daar naar!!)... geen Native Americans... voor ons gelden andere wetten en regels, die verder terug gaat dan 1567.... toen Amerika ontdekt werd. Dus de roots van veeeeel vroeger drukt op een groep mensen, die nu buitengesloten worden, wegens afkeuring door die andere groepen. (Jij deugt niet, nep enz.) Er zijn ook veel mensen die zich met wicca en hekserij bezig houden en nog meer vormen en noemen het sjamanisme. Persoonlijk kan ik daar niks mee, behalve als ik iemand die daardoor in shit is gekomen er weer uit mag halen, omdat men niet de juiste combinatie weet: hoe dit te gebruiken. Dan maak je echt slachtoffers, die dan letterlijk in het ziekenhuis terecht komen. Dan ga je bij mij een brug te ver.  Alles is in de war, lijkt het. Dan is het soms is beter overnieuw te beginnen en dat betekent: terug naar de basis met elkaar. Dat eruit gooien, wat niet bijdraagt aan de gezondheid van de mens, aarde enz. Gedachten, gevoelens, mensen, leringen of oude kennis, wat maar niet kan transformeren naar wijsheid.

Daar ligt dus die andere taak (van mij) van de sjamaan. Nieuwe start maken voor anderen... met zuivere intenties. Zonder macht, of gelddominantie. Waar samenwerking bovenaan staat, en waar je niet alleen voor staat en rugsteun kunt verwachten. Wat ik nu beschreven heb, is niet alleen mijn stukje maar van meer mensen, en is met mede collega sjamanen positief ontvangen. Ik ben nu dan de aandrager, maar wij moeten het samen doen en ergens moet ik toch beginnen. En dat heb ik hiermee gedaan. Dus wij (team van sjamanen) wilden graag een groep in het leven roepen en hebben, die zich geroepen voelt om er deel van uit te willen maken, dit om dan gezamenlijk een nieuwe eenheid of basis te gaan vormen, waarin wij elkaar kunnen steunen, enthousiasmeren, kennis doorgeven of problemen op kunnen lossen. En dat wij dat als een eenheid weer omzetten in praktijk naar buiten toe. Voornaamste reden is om mensen goed te kunnen helpen, kennis/ wijsheid doorgevend, waarschuwend (ook dat hoort erbij en helaas is het vaker nodig) en zelfs in noodgevallen iemand moeten redden van de ondergang. Want dat is ook een taak die wij hebben en vaker nodig. Dit alles in een positieve daglicht natuurlijk. 

Dus even nog in het kort een paar kernpunten:

Voel je je moeilijk ergens thuis?

Word je niet begrepen?

Wil je meer voor de mens betekenen en je weet niet hoe?

Je hebt problemen met de spirituele maatschappij?

Je ziet (teveel) dingen, die niet kloppen?

Je voelt je alleen op jouw pad?

Je zoekt eigenlijk een bepaalde groep waar jij je thuis voelt?

Je kan niet tegen oneerlijkheid en onrecht?

Je hebt een eigen manier van werken ontwikkeld?

Je bent succesvol in anderen helpen?

Je wilt erkenning?

Als je overal 'ja' op kunt zeggen, dan ben je op zoek naar gelijkgestemden die jou zo nemen zoals je werkelijk bent. Je normen en waarden komen overeen met deze groep. Je kunt nu jouw aangepast gedrag en manier van leven achter je laten en jezelf weer zijn. Lijkt het je wat ons te vergezellen, op deze reis? Het zal een hoop los maken bij die andere groep, want ze worden natuurlijk wel bang voor ons. Ontmaskering heet het. Ik noem het een: Koekje van eigen deeg. Doe wat jou niet geschiedt een ander ook niet. Helaas denkt men eronder uit te komen maar noem het: de wet van Karma. 

Dus onze groep zoekt jou, een waarheidsgetrouwe, oprechte en eerlijke helper.  Via het contactformulier kan je vragen stellen of mee wilt doen. Het gaat dus om een nieuwe groep, hulpverleners allerlei, vooral diverse mensen bij elkaar, in een facebookgroep, als ons thuishaven, de basis, jouw basis. Verandering, het begint bij jou en in het nu. Ben jij die steen in het water?

Tot ziens.

Gr, Hans White Eagle 

Even weer een nieuw stukje. Alweer een tijdje geleden.......!

Het geschenk.
Ik kreeg net van 'boven' te horen, dat ik weer iets moet gaan schrijven voor hier.
Het is al weer ruim 2,5 jaar geleden dat mijn vader is overleden en daarmee andere dingen in gang zijn gezet.     Alles wat ik moest leren en/of weten en aan kennis had op gedaan, spitste zich naar dat moment toe. In het verleden hoorde ik vaak dit zinnetje: Ik moest geduld hebben. Als ik vroeg waarvoor, kon men mij niet een antwoord daarop geven.

Ik wist dus ook niet dat ik zelf die antwoord zou vinden, krijgen. 
Ik had een taak, een laatste, naar mijn ouders en in het bijzonder naar mijn vader toe. Stervensbegeleiding, het overbrengen van. Samen gingen wij het aardse loslaten, voorbij pijn, schuldgevoelens en andere onzekerheden. 
Deze laatste touwtjes, die een verbinding in stand hield werd die nacht doorgeknipt.
Daar was alles tot dan voor bedoelt. Nu, achteraf weet je het pas echt. Maar tot die tijd was het voor mij een onzeker iets. Waar doe of deed ik het voor? Twijfel.

Daarna verdween de twijfel als sneeuw voor de zon. Wat achterbleef was leegte, of ruimte. Dat laatste deel wat ik moest weten en vooral doen, kan losgelaten worden. De ouderlijke binding wat mij ook blokkeerde, daarmee ook.
Die vrijheid, ruimte en openheid, wat ik daarmee kreeg zou spontaan door iets aan-/ en opgevuld worden. 
Ik kreeg een vorm van openbaring. En dat op de wc. Ik verklaarde mijzelf voor gek... zie ik dat nu echt of fantaseer ik dat?          Nee dus. Het was een symbool met een doel. Die kwam uit het niets en werd op mijn derde oog gekwakt, letterlijk. Ik mocht hem blijkbaar niet vergeten. Ik mocht het zien als het eindresultaat, als vorm van een beloning, dit voor alles wat ik moest doorstaan en het goed had afgerond. Dat was een regelrechte geschenk van het Universum.

Het was dus niet zomaar een symbool. In het begin was ik er zelf ook beetje sceptisch over, maar de bedoeling was dat ik deze door moest gaan geven.  Dit met een persoonlijke inwijding, of afstemming op het symbool. Ik mocht er ook geen geld voor vragen maar ook niet zomaar geven. Men moest hem 'verdienen', door te laten zien, dat men echt voor zichzelf durft te kiezen. Of door de wil om echt te willen groeien en deze toe te willen passen. Dus de persoonlijke ontwikkeling is bepalend. Helaas is het niet altijd goed gegaan en dat ik mij vergist heb in sommige mensen (niet zuiver ermee omgaan) maar dat hoort erbij. Ik kreeg te horen dat ik een te groot ego heb, dat ik niet spoor enz. Zuiverheid is voor mij nummer 1.. sommige dachten daar helaas anders over. Dus ik heb het symbool weer terug getrokken bij deze mensen. Ja, dat kan ik ook doen. Sommige zijn helaas nog niet zover. De groep, die nu met dat symbool werkt is aardig gegroeid. Op deze site vind je daar meer over.

En nee, het is geen groepje ..... de elite van Hans. Het symbool is voor mij heilig, geheim en heeft voor mij zelfs Reiki van de eerste plan weg gedrukt. Dit qua eenvoud, simpele gebruik en resultaat. En dat laatste, nam mijn laatste twijfel over dit symbool helemaal weg. Ik had dit symbool schijnbaar onderschat.

Een inwijding/afstemming is voor mij een vertrouwenskwestie. Die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en respect en dat men het symbool ook zo gaat gebruiken. Misbruik wordt niet geaccepteerd, het symbool laat jouw (ego)stuk als een boemerang terug komen. Dus ego is uit den boze. Hij zorgt ervoor dat je een les ontvangt om er van te leren. Niet als afstraffing. Ik maak soms ook nog foutjes. Of ik ben te ongeduldig, dan zegt het symbool ...... nu even niet.
In ieder geval, het symbool werkt op alle fronten, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het gebruik is dus simpel en voor alles in te zetten, mits zuiver, dit voor jezelf als eerste, voor anderen, hier of ver weg. Er is werkelijk geen afstand of muur. Of je iets wilt helen, oude stukken wilt oplossen, je eigen groei wilt bevorderen en meer, dit alles is mogelijk, mits....? Soms hoor ik geluiden van dat: dat ding werkt niet...!. Dan zit er iets bij die ander (gever) niet goed, Het symbool werkt altijd maar kijk eerst eens naar de intentie waarmee hij gebruikt wordt. Dat bepaalt alles. Jouw intentie bepaalt hoe het symbool gaat werken.       Actie is reactie.

Het symbool is vooral een steun in je rug, daar waar je deze steun in het verleden miste.

Dit is het geschenk, wat ik heb gekregen, om te delen. Het Universele Healing Symbool.
Ik ben heel dankbaar ervoor, en het mogen doorgeven en de resultaten ervan maakt het, dat ik er blij van wordt. Maar tegelijkertijd ben ik wel voorzichtiger erin geworden wanneer ik deze aan iemand door ga geven, want niet iedereen gaat zo met geschenken om, zoals het hoort, dat verdient het symbool niet. jij en ik  ook niet. Het reflecteert zelfrespect, zoals de ontvanger ermee omgaat.
Ga je er niet goed mee om, dan versterkt het symbool, dat oude stukken vaker en sneller terug komen, Zuiverheid, was het toch? Ga er goed mee om, dan zet je een groeispurt in en lossen dingen zich (no)g sneller op. Dit gebeurt allemaal automatisch, omdat je afgestemd bent, op jouw ware pad. Je hebt immers 'ja' gezegd.

Persoonlijke noot: Ik doe niets tegen iemand wil, als je niet wilt, dan gaat het over.

En zo wordt het toegepast, door mij, door jou en zo dienen we ermee om te gaan. 
Diegene die een opleiding, cursus of iets doen bij mij krijgen sowieso het symbool, als het goed voelt. Of mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven en niet aan mijn integriteit twijfelen.... ook. 
Ben jij de volgende?

Dit wilde ik even kwijt.,  Hans White Eagle Tubben

Slachtofferrol.

Als therapeut werk je (ik, 30 jaar) met vele soorten mensen en allerhande problemen zoals angsten, onzekerheden, de weg kwijt zijn en nog veel meer. 
Het aannemen van een slachtofferrol is er een of onderdeel daarvan. Maar wat is slachtofferrol eigenlijk. Wat doet dit met je en wat kan je eraan doen deze te verbreken.

De slachtofferrol
Veel mensen staan er niet eens bij stil en de oorzaken waarom mensen in de “slachtofferrol” belanden zijn divers, maar er zijn genoeg mensen die er gebruik van maken. Vaak niet eens beseffend wat ze doen en is deze “rol” zo gegroeid. Behalve dat de omgeving zich er aan kan irriteren en het frustrerend kan zijn, kan dit een relatie en vriendschappen op het spel zetten. Maar dan ligt ook nog de vraag of je iemand überhaupt kunt helpen.

Hoe herken je het?
Je herkent het vaak aan dit, namelijk het: ”Ja, maar…”
Als iemand zegt dat hij/zij niet naar je toe kan komen omdat je bijvoorbeeld vogels hebt en hij/zij hier allergisch voor is, kan dit heel legitiem zijn. Echter, als die persoon ook aanhaalt dat hij/zij geen auto heeft en daarom niet kan komen en ook nog dat hij/zij de hectiek met jonge kinderen in huis niet aan kan, zou je na kunnen gaan denken of het om iets anders gaat. Teveel uitvluchten. Misschien dat iemand gewoon liever niet komt en smoezen bij elkaar zoekt, om onder de afspraak uit te komen.
Maar als die persoon bijvoorbeeld ook niet kan zwemmen, omdat iemand hem/haar in de jeugd in het zwembad gegooid heeft of geen vis kan eten, omdat er ooit in een stukje vis een graatje gezeten heeft, dan is de kans dat het iemand is die zich achter de slachtofferrol verschuilt groot.

Wat is het en wat doet iemand in zon rol?
Enerzijds is het een vorm van aandacht, maar belangrijker nog je wijst andere mensen of omstandigheden aan die de oorzaak zijn van je negatief gevoel of gedachten. Hierbij is het belangrijkste aspect dat je geen verantwoording neemt voor je eigen leven, bovendien verlamt het de persoon.

Extra vervelend aan de slachtofferrol is het gegeven dat het soms verslavend kan werken. Dit heeft te maken met de eerder genoemde aspect rond aandacht en hun rol maakt hen tot wie ze zijn. Wat is hun toegevoegde waarde als er niets te klagen valt … of met andere woorden, ze ontlenen er een stuk identiteit aan. Identiteit die anderen eraan moeten geven: Je bent oké hoor, je bent geweldig.. je doet het goed.... en meer dat soort uitspraken moeten ervoor zorgen dat de slachtoffer zich goed voelt.

Maar dit is ook heel frustrerend voor de omgeving.
Het kan relaties op de proef stellen en als je als kind met een dergelijke ouder bent opgegroeid, kan het zijn dat het als vanzelf gaat of je het geaccepteerd hebt of het zelfs niet eens meer hoort. Maar als datzelfde kind een partner krijgt die er plots veelvuldig mee geconfronteerd wordt, kan dit zelfs verschillende relaties op het spel zetten.
Maar ook mensen in de omgeving, het sociaal leven, de werkkring … als je altijd een “ja, maar…” hoort, ontgaat het mensen aan lust om samen iets te ondernemen, er op uit te gaan. Soms gaat het zover dat door de omgeving de redenen gekscherend al zelf ingevuld worden. Er wordt ergens iets geweigerd te doen, namelijk vriendschap in stand te houden.

Als je dit herkent en je zit in deze slachtoffer positie wat kan je er aan doen?

Allereerst jeZelf oppakken.

Er wordt betwist dat je zelf uit je slachtofferrol kunt stappen, maar de voorstanders benoemen het aspect dat je het kunt leren her- en erkennen. Als je zover bent, is er een weg terug. Dus je weet van jezelf dat je deze vorm hanteert Erkenning heet dit.
Begin met de tijd voor jezelf te nemen en jezelf als het ware vanuit de derde persoon te bekijken. 
Niet oordelen over jezelf, maar wel nadrukkelijk kijken hoe je omgaat met situaties. Bekijk goed wat je doet, hoe je handelt, wat je zegt etc. Wat komt regelmatig in je leven terug.. en vooral waarom. Behalve dat dit vanuit jezelf komt en er een reden onderligt, is het belangrijk om naar die reden te zoeken. De “waarheid” boven water halen kan je helpen door jezelf af te vragen of dit echt zo is en daar direct achteraan jezelf voorhouden dat die reden dan slechts een gegeven is. (intentie bepaling) Misschien is het ook echt wel zo, maar dat gegeven kan je niet veranderen. Hoe jij er naar handelt wel. Het kan je, als je dit in verschillende situaties toepast, langzaam helpen in te zien dat je wel degelijk invloed hebt op je eigen leven. Die verantwoordelijkheid is niet altijd even zwaar, want als je linksaf wilt buigen, dan kan je dat zomaar doen. Als je nee zegt, omdat je iets niet wilt doen, dan kan dit zomaar.
Er zijn ook in het alternatieve circuit methodes te helpen een oorzaak boven tafel te halen. Voor sommige mensen is het de moeite waard, dit te proberen. Maar je moet in eerste instantie het willen. Gehechtheid aan pijn loslaten, of aan diegene die niet bent.

Er is maar een voorwaarde … je moet het echt willen. Je houdt immers jezelf alleen maar voor de gek, als je doet alsof je aan de slag gaat, maar je die slachtofferrol als een warme deken omgeslagen hebt en het toch wel gemakkelijk is geen verantwoording te nemen en alles bij die ander neer te leggen.

Jouw en de relatie met de omgeving.
Het is voor de omgeving niet altijd even gemakkelijk om iets voor iemand die in de slachtofferrol zit, te doen. Er tegenin gaan, werkt in ieder geval niet. Je kunt ook niet sturen in het de persoon in te laten zien dan het anders opgepakt kan worden, dat het anders ligt etc. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is in positieve zin proberen invloed uit te oefenen. Als je de houding aanneemt dat je het erg vindt dat iemand bijvoorbeeld iets niet kan en je vraagt wat je kunt doen om te helpen, loop je eerder de kans dat de betreffende persoon er in mee gaat. Zeker als je alle aspecten zo oppakt. De kans dat je de man of vrouw in de slachtofferrol aan het denken zet, is op deze wijze het grootst. De persoon kan dus dan inzien wat er gaande is. Zoniet, dan komt het tegenovergestelde in werking en wordt het slachtoffer zijn, verheerlijkt, niet weet wat ik voel, denk enz.

Wel is het belangrijk dat als je het vanuit de positieve kant bekijkt dit oprecht moet aanvoelen. Je eigen ego even opzij zetten (zeker als je qua type mens het tegenovergestelde bent) en met een open vizier de man of vrouw in kwestie tegemoet treden. Er zal ongetwijfeld in je achterhoofd rondzingen dat het toch wel niet zal werken, maar probeer dit zoveel als mogelijk uit te bannen. Denken is ook energie. Daarnaast is volhouden van belang, want niemand in de slachtofferrol stapt er zomaar uit. Dit is meestal te beangstigend. Je moet maar tegen echt gelukkig zijn kunnen.

Tot slot
Je kunt niet in iemands hoofd kijken en weet dus nooit wat de reden is dat iemand in een slachtofferrol terecht is gekomen. De persoon in kwestie weet het zelf soms niet eens. Het kost tijd om te kijken of er verandering in kan komen. Garanties worden niet gegeven … maar dat geldt voor alles in het leven. Mijn garantie is, dat ik genoeg kennis in huis heb, wijsheid om anderen daarin te kunnen helpen. 
Zit je vast? Wil je verder? Zoek je oplossingen of de weg terug naar jezelf. Mijn manier is niet zacht, niet hard, maar nodig om te helpen. 

Hans White Eagle Tubben

Mijn spirituele boek is af. 

https://www.facebook.com/groups/389415398062283/

Zo.... het schrijven is klaar  en  ik vloog als een Witte Adelaar over het papier heen. De 20 vaste vooral indrukwekkende onderwerpen en dat in 20 hoofdstukken. Daar waren ze boven duidelijk in.... deze moest ik halen en die ondwerpen aansnijden.

Het wordt.......... nee, is al een bijzonder boek. En nu moet ik nog een titel bedenken... die is er ook ergens en nu de rest.  Het redigeren, uitgeven en drukken. Sommige hebben al een beetje ermee kennis kunnen maken en men was onder de indruk. Het smaakte dus duidelijk naar meer. 

Ik had niet gedacht dat het mij zo gemakkelijk zou afgaan. Ik vond mijzelf niet zo'n geweldige schrijver. Ik ben niet eens zo lang bezig met mijn boek geweest. In november '16 begonnen. Maar dit is beter dan steeds naar het papier te staren en er komt niks. Dus dan ben ik hier toch wel iets blijer mee. Ik probeer mijn doel die ze boven hebben aan gegeven te halen, maar dat zal denk ik geen probleem zijn, want binnen 2 maanden is hij nu al klaar, dus dat klusje is snel geklaard.

2017 het jaar van de dromen, die dromen die je na jaagt en werkelijkheid laat worden. Net als ik, maar je moet het zelf ten eerste doen. Gaan zitten wachten totdat het komt........ dan kan je lang blijven zitten wachten. Actie is reactie... stil zitten.... is stil blijven zitten. 


Channeling Aziël 2017.

Voor 2017 heb ik weer mogen channelen met het hoofd der Cherubijnen: Aziël.

Het jaar 2017.                                                                                                                                                                                                             Dit wordt een jaar van tegenstellingen en uitersten. Diegene die in 2016 aan hun (nieuwe deel ervan) spirituele reis zijn begonnen, zullen in 2017 dat verder gaan uitbouwen en omzetten. Voleinding zal jouw deel worden.

Het is een jaar waarin veel gaat en staat  gebeuren. Momenteel zie je al veel dingen om je heen gebeuren en kan soms beangstigend zijn. Wereldse aangelegenheden schrikken af en doen je wankelen.                                                                               Dan is dat het moment om toch terug te keren bij jezelf. Of je gaat daarin mee (angsten) of je leert om met die situatie om te gaan, ermee te spelen. Vergeet niet, dat wij op dit niveau allen een rol te vervullen hebben. Deze rol is een basis maken voor anderen om zich vooral veilig te voelen, ongeacht wij hij/zij dan ook is. Dus datgene wat jij vroeger ontbeerde, mag je een ander gaan geven. Hulp, kracht, begrip en de Nederlandse waarden. De basis is hier in Nederland voor jullie. 

Het jaar 2017 is ook een jaar waarin definitief los gelaten gaat worden, hetzij van: mensen, gewoonten, persoonlijke aangepaste gedragingen, in feite alles wat niet meer bij jou hoort.                                                                                                                                 Het is het jaar van de juiste instelling, die gebeurt door dat wat je ziet en daardoor gestuurd zal worden. Je gaat dit jaar alles helder zien, in hoe jij bent, hoe anderen zijn, jouw oogkleppen vallen af, of je dat nu wel of niet wilt. Het is noodzakelijk, en dit heet opruiming. Alles wat je blokkeert in jouw zijn, welk door oude gewoonten in stand wordt gehouden, wordt dan helder en daarmee kan je deze loslaten. Het is zijn functie verloren. Waarom? Omdat jouw functie veranderd de komende tijd. Jouw kijk op de wereld en mensen zal anders worden en daarmee de kijk op jezelf. Dit geldt voor iedereen op dit pad. Daarom heet het dan ook het pad van Helderheid.

2017 is ook een jaar van afscheiding en keuzes maken. Verdriet wat daarmee gepaard gaat is noodzakelijk, want alleen dan verander je echt dingen. Dan ga je die keuzes maken, waar je al lang tegen aan hikt of weigert.                                                       Ook de wereldse pijn voelt voor jou als spiritueel wezen extra zwaar aan en geeft een gevoel van onmacht. Dat gevoel van onmacht moet je niet meenemen want het is een tijdelijk gevoel. Als je dit gevoel en die van angst meeneemt in jouw keuzes, keuzes die je nog wilt maken of in latere beslissingen, dan volg je niet jouw gevoel, niet jouw hart, maar jouw ego. Neem jouw standpunten in het jaar 2017 in en dat wat je niet meer wenst in jouw leven. Het zal  matuurlijk verdriet veroorzaken maar dat zal van korte duur zijn, want dit pad is de weg naar vrijheid.                                                                                                                          Je mag zijn wie je bent, werkelijk bent, zonder gezichtsverlies. Laat je niet weerhouden door wat andere mensen van je zeggen of vinden. Jij bent oké.

Als laatste onderdeel van deze boodschap aan jullie is, is dat je blijft geloven in jezelf, in jouw pad en je ware doelen. Deze nieuwe spiritule  tijd is jaren geleden al gekomen en deze periodes van strijd was jaren geleden al eens uitgelegd en vertelt.

Juist in deze tijden is eenheid nodig, niet alleen buiten je maar ook innerlijke, jouw gevoelens en jouw denken, jouw mannelijke en vrouwelijk kant moet je weer in balans krijgen en vooral ook houden. Laat jouw angsten deze niet verstoren. Door in balans te zijn, kan je ook beter van dienst zijn, om deze wereld een stukje eenheid te geven. In jouw eigen omgeving als eerste. Wij, de cherubijnen en de (aarts) engelen zullen iedereen ter zijde staan, ook al gelooft een deel niet in ons.                                               Maar wij sturen bij, daar waar nodig is. Alles wat is in ingezet als positief in 2016 zal voor 2017 gemakkelijker gaan verlopen. Heb je geweigert jezelf en de minder leuke kanten onder de loep te nemen in 2016 en niet die dingen omgezet, dan helpen wij met die levenslessen die daar bijhoren, deze op jouw pad  te sturen in 2017, om dat alsnog te gaan veranderen.                                     Je kunt niet meer terug, alleen maar vooruit. De aarde is in nood, de mensen evenzeer, maak dit verschil. Dat kan jij. De kernwoorden die wij jullie mee willen geven en waaraan jouw kracht verbonden is, is eenheid, durf, hulpvaardigheid en als laatste Healer. Help daar waar je kan en verleg daarmee je grenzen, die je hebt in je hoofd, want ook jij kan het. Ook al is het in eerste instantie dat het gaat om jouw intentie, die nog geboren moet worden. Maar dat gaat gebeuren. Verbeter de wereld … eerst in jou en de rest gaat vanzelf mee.
Ik Aziël, hoofd der Cherubijnen, dank jullie.SPIRITUALITEIT in een IMAGO-CRISIS?

Dit gaat over spiritualiteit. Alle gevolgen van het lezen dit stukje zijn voor eigen risico.

Mogelijke gevolgen: beheksing, beduiveling, beangstiging, eeuwige verandering en nog meer.

Ahum.

Hoewel dat laatste waar zou kunnen zijn. Verandering is immers de constante beweging als fundament van het leven. Ik wil het graag eens met je hebben over spiritualiteit. Een woord waar nogal een hoop ‘vaagheid omheen zweeft’. Hoewel onderzoeken aantonen dat de integratie van spiritualiteit in ons dagelijks leven resulteert in meer voldoening en geluk, zijn er nog steeds een hoop mensen die kotsen, weg rennen of bevriezen als het woord genoemd wordt. Grappig genoeg komt dat doordat we het geloof hebben dat spiritualiteit:

1: Eng is.

‘Waag je niet aan de beoefening van spirituele praktijken, want de duivel zou zomaar op bezoek kunnen komen, of je raakt behekst’. Dit geloof stamt uit de veertiende eeuw, waar vrouwen die konden helen met planten en spreuken werden verbrand als heksen. De kerk introduceerde hekserij, waaronder plantenkunde, astrologie en natuurlijke curatieve therapieën, als werk van de duivel en zwarte krachten. Dit was gisteren ook al weer aan het licht gekomen hoe men (nog) steeds hierover denkt en de mensen die spiritueel bezig zijn.

2: Raar is.

Niet voor mij. ‘Spiritualiteit is voor hippies, mannen met rokken en vrouwen met kristallen’. In onze eenentwintigste eeuw denken we nog steeds dat spiritualiteit alleen is weg gelegd voor de excentriekelingen. Voor hen die geboren zijn met een derde oog. Of mensen die door God zijn uitgekozen en een gave erdoor hebben gekregen.

3: Vaag is.

‘Spiritueel zijn is gelijk aan zweven, aan fantasie, aan ontsnappen van de werkelijkheid’. Lang hebben we geloofd dat spiritualiteit en wetenschap niet samengaan en dat spirituele praktijken gebaseerd zijn op onzin en slecht onderbouwde theorieën. Gelukkig zijn er steeds meer onderzoeken die ook de hard-hoofdigen in onze hoofd-dominerende-samenleving kunnen overtuigen. Ze gaan het zelf meer toepassen in hun leven en denken dat zij het ineens hebben uitgevonden. Not.

Advies van mij nu is dan ook:

Laten we stoppen met geloven en laten we beginnen met voelen. De waarheid is niet wat je wordt verteld, de waarheid is wat je voelt, wat je ervaart, wat jij leeft. Spiritualiteit is simpelweg onze persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Het is de erkenning van wat wij zijn, namelijk; een wezen met een hoofd, een lichaam en een hart. Een met ziel en geest. Het is de zoektocht naar de weg die ons laat zijn wie we willen zijn. Het is het pad dat ons hoofd, ons lichaam en onze gevoelens samenbrengt tot een weg naar geluk, tevredenheid, gezondheid en een gevoel van eenheid. De erkenning van onze spirituele essentie staat ons toe te leven in onze volledige potentie.

En oh, wat is het moeilijk om dat pad te bewandelen. Want we geloven zoveel, we denken zoveel, we vinden zoveel. De rest vindt zoveel. De een vindt mijn imago om te huilen en keert men van mij af. Een ander juist weer niet. Vanaf dat we klein zijn wordt ons verteld wat de waarheid is en velen van ons laten het daarbij. Op een bepaalde manier is spiritualiteit inderdaad eng: het vraagt van ons om te heroverwegen, om de realiteit anders te bekijken, om dieper in onszelf te graven. Het vraagt van ons om onze denkpatronen opnieuw te observeren en om te vertrouwen op ons gevoel. Ik zorg ervoor dat je naar binnen gaat, je komt met je jezelf in contact en daar moet je tegen kunnen. Velen hebben daar moeite mee. Net alsof je begonnen met fietsen, jouw intuïtie als fiets, dan ben je weer wankel en val je soms om, soms zacht. soms hard. Maar als je het eenmaal te pakken hebt, dan sjees je op eigen kracht langs groene velden – met de wind door je haar.

Ik vraag van de mens die ik help niet veel.... dat jij je kast vol dient te hangen met lange rokken en je armen vol te hangen met rinkel-armbanden. Ik vraag je niet om dagelijkse rituelen uit te voeren met dierenbotten en heilig rook.

Ik vraag je om eens te gaan zitten met je zelf. Haal eens diep adem. Neem eens een stapje terug. Zet je blote voeten op de aarde. En voel, wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik? Wat zegt mijn gevoel? Welke weg wil ik op gaan? Als ik mensen daarmee confronteer, dan hebben ze moeite met mij... en mijn werkwijze. Eigenlijk zeggen ze.... ik heb moeite met mijzelf en ik prik er door heen. laat hun een spiegel voor houden en dat is niet leuk. Dus wat bepaalt iemands imago? De manier zoals je met jezelf omgaat is bepalend hoe jij anderen neerzet, over anderen praat en je eigen moeilijke dingen probeert te vergoelijken. Dus spirituele imago... valt en staat met de bereidheid jezelf te willen veranderen en niet de buitenwereld.

Open je hart voor dat wat naar je toe komt. Voel je eigen waarheid en maak vanuit daar je keuzes. Jij creëert namelijk jouw eigen leven, letterlijk: je creëert met je gedachten en jouw handelingen het pad van jouw leven. Ben dapper en kies om jouw wereld binnenin te betrekken bij de wereld hierbuiten. En ja, soms is dat eng, en raar, en vaag, maar so what? Jij leeft tenminste het volle leven. Of je klaagt, dat niets werkt, niemand je begrijpt, niemand je wilt helpen en anderen veroordelend. Daarmee ontkracht jij je eigen spirituele imago.

Ik sport veel, heb het nodig voor mijn gezondheid, Daarom zie ik er nu zo uit zoals ik eruit zie... is dat wie ik van binnen ben? Is dat imago? Sporten zet je terug op aarde en laat de waarde van je lichaam inzien. Je leert ermee je lichamelijke grenzen kennen, je gaat beter in je vel zitten. Ik ben geaard... ik laat daarmee zien dat je spiritueel kunt zijn en ook aards. Mijn imago is niet alleen liefde, spieren, paarse dingen dragen enz.. Een mooi lichaam alleen is niet goed, hij moet ook goed kunnen functioneren. Alleen word je daar op afgerekend... en denken mensen dat ik een verkeerd imago heb. Het zal mij een biet zijn. Combineer dit met mijn toch wel excentrieke werkwijze... en je hebt een verkeerde imago te pakken. Ik kan van mijzelf zeggen.... ik ken mijzelf, mijn grenzen, wat en wie ik ben. Dit door hard werken, dertig jaar lang mijzelf verbeteren, vechtend tegen vooroordelen, die zeer zekers op spiritueel niveau ook bestaan. Jaloezie idem.

Zo zijn er meer mensen die ook deze situatie hebben mee gemaakt. Het anders zijn, anders werken, klaar staan voor anderen, hulpvaardig op alle niveaus en toch beoordeelt worden en veroordeelt, omdat die ander weigert zichzelf te veranderen, maar eigen onvrede en oneerlijkheid liever projecteert op de buitenwereld. Wie die anderen spiegels voorhouden, zullen een slechte imago hebben. Maar besef, die mensen die niet naar binnen willen gaan zullen buiten blijven staan. Letterlijk in de kou.

Ik ben selectief geworden... en het interesseert mij niet meer wat men van mij zegt of vindt... zegt meer over die ander.....

Als ik de mensen van gisteravond terug haal in mijn gedachten, dan weet ik waarvoor ik het doe en ga ervoor.

Zo.... weer een stukje om mee naar binnen te gaan. Fijne dag nog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is nou een spirituele leraar en wat houdt het in?


Breed begrip... voor mij.
Het betekent voor mij:
Steunen daar waar moet, gevechten aangaan die anderen niet durven, inzichten en kennis overdragen, helen op alle niveaus, mensen terug brengen naar hun ware ik. Ego stukken blootleggen, helpen transformeren, van onbewust naar bewust. Mijn taak is dus alles omvattend. Het is vaak een strijd die geleverd wordt, hogere en lagere energieën, vrije wil en ego. En ik stel dingen aan de kaak die niet kloppen of onwaarheden leg ik bloot. Dus ik houd van een robbertje vechten op spiritueel niveau, maar dat wordt ook van mij verwacht, dat ik eerlijk ben. Dus het werkt in mijn ogen dan ook twee kanten op.
Hoe het kan, moet en vooral hoe men het gemakkelijkst dingen wil gaan doen. The easy way is not always the best way.

Iedereen die mij kent, dus van hier in de groep of in het echie, weten ook dat als je die verantwoording hebt genomen om leraar te zijn en deze als zodanig te (h)erkennen, dat er ineens andere processen om de hoek komt kijken.
Deze processen verlopen anders dan als je een leerling gewend bent.
De lessen die je als leraar om de oren krijgen, gaan een paar treedjes dieper in op de materie. Je komt in een spirituele gehaktmolen terecht en wordt letterlijk binnenste buiten gekeerd.
Waarom?
Als leraar dien je, wat je geleerd hebt, deze theorie om te zetten in praktijk. Dit om aan waarheid te toetsen. Soms werken dingen anders in praktijk dan in theorie. 
Daarom slaan dingen bij mij in als een bom terwijl anderen zullen zeggen: "waar mij jij je nu eigenlijk druk om?"....!
Als leraar trek je veel dingen in twijfel en dat is maar goed ook, want het voorkomt dat je buiten je schoenen gaat lopen. 
Sommige zullen (wat ik al eerder gemeld heb) moeite met mij hebben. 
Ik heb in het verleden afspraken gemaakt met het Universum.... ik houd mijzelf daaraan, maar andersom ook. Als ik dat niet doe, dan heb ik de gidsen aan het dansen...... maar niet van blijdschap.
Het zal vast een regendans zijn met giga stortbuien, donder en bliksem.

Ik heb niet de wijsheid in pacht, er zijn dingen waar ik geen verstand van heb, daar bemoei ik mij dan ook niet mee (zouden meer moeten doen) maar daar waar ik wel dingen van weet, en ook deze omgezet heb, daar ben ik goed in. Als ik van mij zelf bemerk dat ik ergens te kort in schiet, dan trek ik mij daarvan terug. Een goede leraar weet dat van zichzelf te herkennen.

Ook mijn ontwikkeling gaat door. Ik geef anders les dan 5, 10, 15 ... 20 jaar geleden, dat was heel anders... 5 jaar geleden was voor mij de ommekeer. Waarom?
Spiritualiteit is veranderd omdat de mens is veranderd. Dan moet jij je (de leraar) aanpassen en ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Go with the flow. Ik heb daarin ook oude niet meer werkende gewoonten, achterhaalde kennis en energie zuigende mensen moeten los laten. Dat het spirituele evolutie. Zoals ik nu ook channel en met gidsen communiceer......... is een onderdeel van dat nieuwe andere werkwijze.

Hoe zie ik mijzelf als leraar in 2017?
Nou, daar weet ik zelfs nog niet eens een antwoord op...... ik zit nog in een loslaat fase.... lijkt het. Eén ding weet ik wel....... er komt iets nieuws aan. En ik maar denken dat ik het gehad had (sjamanisme). Niet dus. Mij vertellen ze ook niet alles, maar ik hoop in ieder geval dat het leraarschap voor mij een minder gevecht gaat worden, dan wat nu het geval is. En dat ik als leraar die mensen kan en mag helpen, die mij uitkiezen (zo werkt het meestal, ik loop niet achter mensen aan). En dat mijn gezondheid stabiel blijft en niet zoals nu steeds verder achteruit gaat. Dat baart mij wel enige zorg.
Ik hoor mensen denken: 'ja, maar je sport wel heel veel, is dat wel goed voor je dan?'
Als ik dat niet deed, dan was er nu geen witte adelaar meer. Dat houdt mij werkelijk letterlijk op de been. En ook de mensen die mij onvoorwaardelijk steunen en waarderen. Daar krijg ik ontzettend veel energie en kracht van. Dat heb ik ook nodig als leraar. Uitwisseling op gelijkwaardig niveau.

Dan kom ik op dit onderwerp terecht van: geven!.

Er wordt ook van een leraar verwacht dat je altijd maar geeft. Dat is een vereiste die bij ons leraren wordt neergelegd, of dat nu bewust of onbewust is.....(het geeft een druk) maar ook dat kan niet altijd. Wij leraren, mediums, therapeuten moeten ook bijtanken. Ik ben verbonden met het Universum (sleutel), dus die energie is onbeperkt, maar mijn eigen energie level heb ik ook nog, de processen, het begeleiden van, voorbereiden, leerlingen stimuleren enz., dat kost ook het .e.e.a. aan energie. Wij zijn ook nog mens......... en soms vergeten sommige leraren (vinden dat ze altijd dienstbaar moeten zijn (dat dacht ik dus ook)) of leerlingen dat nog wel eens. Ik vond dat ik ten allen tijden klaar moest staan, maar dat houd ik en niemand vol. Dus leer ik mensen:
Zelfredzaamheid. 
En daar gaan wij het komend seizoen mee aan de gang. Minder afhankelijk zijn van die ander. Wordt de leraar die je al bent, inside of U.

Zo, heel verhaal weer en een beetje inzicht in mijn gevoelswereld nu.

Een zware taak maar tegelijkertijd een dankbare. Half werk is niet toe gestaan. Dat besef ik mij terdege.
Fijne dag allen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geven en ontvangen

Over geven en ontvangen. 

Wij hebben allen de vrouwelijke energie in ons en in deze vrouwelijke energie zit een natuurlijke impuls om verzorgend te zijn, om klaar te staan voor de mensen die ons lief zijn en hulp te bieden aan zij die iets nodig hebben. Daar is ook niets mis mee. Maar vaak geef je zoveel, dat je jezelf weggeeft. Dit is wat ik merk in de vraag iets voor jezelf te doen. Dat je blijft geven als je eigenlijk niets meer te geven hebt.

Futloos, totaal opgebrand voelen. Je kent het, BURNOUT. Daarbij horende depressieve gevoelens en de cirkel is compleet. Ik heb 2 keer met burn-out rond gelopen en ik dacht altijd dat ik dan minder moest geven, zodat ik niet uitgeput raakte. Maar dat werkte niet. Want als ik iets doe, dan wil ik het met volle overtuiging en overgave doen. Dat werkt dus niet. Dat voelt heel onnatuurlijk. Het werkt averechts als ik mensen vertel, dat je moet stoppen anderen te helpen. Want je vond het juist fijn om te helpen en dan voel jij je blij en niet meer schuldig en ongelukkig. In wezen was het dus iets vanuit een ego stuk. Je voelt je namelijk beter als jij een ander gaat helpen, dus gaat het in wezen om jou. Het versterkt juist het gevoel die je probeerde weg te krijgen. Daarom werkt het dus niet. Dus minder geven is voor mij niet de oplossing. En ik heb ontdekt dat dat ook niet hoeft. De sleutel zit niet in minder geven, maar in meer gaan ontvangen oftewel, voor jezelf kiezen (zonder schuldgevoelens). Het antwoord op de vraag “hoe voorkom ik dat ik mezelf weggeef?” is “door te beginnen met ontvangen voor jezelf”.

Ontvangen is een vrouwelijke kwaliteit, maar een stap die we te vaak overslaan als we geven. Wat we meestal doen als we geven, is ons richten op wat de wereld van ons vraagt of wat je denkt dat men vraagt. We maken de ander, iets buiten ons, tot maat van dat wat we geven. We beginnen niet bij onszelf maar bij de ander, wat is daar nodig? We doen ons best zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is en dat vervolgens naar beste kunnen te leveren. Ik gaf vroeger ook liever, dat is veiliger, beter enz., dacht ik en men houdt dan ook (meer?) van mij. Maarja... ik kwam steeds weer in de problemen daarmee. Ik bouwde elke keer mijn eigen tekorten daarmee op i.p.v. deze in te lossen. En dat is nou precies de crux waar het fout gaat. Want daarmee ben je afhankelijk van iets dat buiten jezelf ligt (mensen en problemen) en lever je jezelf uit aan een van buitenaf bepaalde maat. M.a.w., je bent dan meer bezig met wat anderen nodig zou kunnen hebben, dan dat je naar binnen gaat, in jezelf en durft te kijken wat JIJ werkelijk nodig hebt. Er zijn mensen die weten dat jij dan ook geen nee kan of durft te zeggen en maken daar handig gebruik van.

 
Ik geef je hierbij 3 manieren om te voorkomen dat jij jezelf op deze wijze weggeeft.

1. Begin bij jezelf!

Begin bij voelen wat jij te geven hebt en kijk van daar uit naar de situatie om te bepalen wat jij ziet dat er nodig is. Jij hoeft niet het hele vraagstuk op te lossen. Je mag jouw bijdrage leveren en daarin alles geven wat je wilt, maar wel vanuit jouw eigen waarde. Dit betekent dat je begint met waarnemen hoe het met jou is op dat moment, in je op te laten komen wat het is dat jij te geven hebt in die situatie en hoeveel tijd je daar voor wilt gebruiken. Als je jezelf die vragen stelt dan krijg je de antwoorden ook. En soms is het zo erg geworden, dat je iemand anders nodig hebt om weer terug te keren bij jezelf. Dus als iemand je hulp vraagt, neem dan even een moment om stil te staan, word je gewaar van je lichaam en vraag jezelf dan wat jij wilt geven. Kan je het zelf niet bepalen, neem een afwachtende houding aan en ga hulp erbij vragen. Ga ook niet ongevraagd hulp bieden, omdat jij die ander zielig vindt, of een situatie ongemakkelijk. Jouw gevoelens bepalen de reactie erop. Als jij zelf niet kunt ontvangen, los dat eerst op, waar dat vandaan komt. Dus ontvang eerst je eigen ingevingen om van daaruit jouw eigen unieke bijdrage te kunnen leveren. Misschien is dat wel iets heel anders dan je gewend bent, of iets anders dan er in eerste instantie nodig lijkt te zijn. Vertrouw op je ingeving en neem jezelf en de antwoorden die je hoort serieus. Weet dat jouw bijdrage waardevol is en precies genoeg in de mate die jij nu te geven hebt.

2. Zorg dat je keteltje gevuld blijft (kies voor jezelf)

Neem regelmatig de tijd om te zorgen dat je batterij weer opgeladen raakt. Genieten is de beste manier om weer op te laden. Iets doen, het liefst iets volkomen nutteloos, alleen maar omdat je het heerlijk vindt om te doen. Waarbij je de tijd vergeet en gewoon lekker bezig bent. Dit kan van alles zijn. Het maakt niet uit wat het is als jij er maar van geniet. Zet dus regelmatig een rood kruis in je agenda en maak die tijd heilig. Laat het niet de sluitpost van je agenda zijn, doe het niet pas als je keteltje al bijna helemaal leeg is, maar zorg dat je begint met voor jezelf te zorgen. Dat voelt vaak egoïstisch (schuldgevoel en de daarbij horende bewijsdrang om te bewijzen dan je wel oké bent) , maar als jij lekker in je vel zit en een volle theepot bent dan heeft je omgeving daar alleen maar profijt van! Het beste wat je voor je kinderen, je klanten en de mensen die je lief zijn kunt doen, is zorgen dat jij vitaal bent en het beste van jezelf kunt geven. Als je voor jezelf mag is kiezen is het NU de tijd, en niet morgen.

3. Verstevig je eigen basis

Dit is misschien wel de belangrijkste en ook de moeilijkste stap. Zeker als je merkt dat je er moeite mee hebt je grenzen aan te geven of te vertrouwen op je eigen ingevingen. Onderzoek dan eens in alle eerlijkheid welk mechanisme in jou daar moeite mee heeft. Heb je het gevoel dat je tekortschiet? Dat je niet goed genoeg bent? Ben je bang dat anderen je anders afwijzen? Dit zijn allemaal patronen die wijzen op een oude levenspijn waar veel mensen mee te maken hebben. Veel geven, omdat ze eigenlijk zelf iets willen ontvangen waar je niet om durft te vragen? Weet dat het tijd is om die pijn nu te helen en dat de vrouwelijke energie en eigenwaarde zich nu kunnen herstellen, kies nu. Je hebt de tijd mee om je bewust te worden van de patronen in jou die er voor zorgen dat jij niet goed voor jezelf zorgt en gevangen blijft in je helpers-syndroom. Als je veel geeft dan doe je dat meestal vanuit een groot en ruimhartig hart (zonder verwachtingspatronen) Daar is veel aandacht voor in deze tijd. Ons hart openen, ons hart volgen, een liefdevolle verbinding aangaan. Maar wat we daarbij vergeten is dat we onze eigen basis nodig hebben om het beste van onszelf te kunnen geven, zonder dat we onszelf weg geven. Begin dus met het verstevigen van je eigen basis zodat je van daaruit alle liefde die je in je hebt kunt geven, zonder dat je jezelf weg geeft.
Vergroot je eigenwaarde en zelfrespect. Daar zetelen je verlangens en je vermogen om jezelf te accepteren zoals je bent.

Dit is een van de moeilijkste lessen op spiritueel niveau, want hiermee leer je mededogen te ontwikkelen. Dan heb je niet meer de neiging, of wil je die ander helpen omdat men zielig is maar je leer ermee het begrip te hebben, dat ook zij hun lessen te leren hebben. Hier zit jou les in. Hun pijn is niet de jouwe, zonder die ander te kort te willen doen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zo... even weer een verhaaltje.  

Dit keer niet zo'n leuke blogje. Je maakt toch weer eens wat mee als spirituele leraar, mens, sjamaan enz. Ik hoop dat diegene die deze ellende veroorzaken, deze blogje ook eens gaan lezen, want ze zijn aardig van het padje af.

De titel van de blog heet dan ook:

Karaktermoord in de spirituele wereld.

Eerst moet ik je vertellen, dat mijn werkwijze nogal direct is......... tot the point, open en eerlijk. Ik draai niet om de hete brij heen. Vandaar de goede resultaten die ik tot nu toe geboekt heb, mede omdat men mij het vertrouwen heeft geschonken. Deze vertrouwen was wederzijds.... waardoor er een goede basis tot verandering kon worden gecreëerd. Dus als mensen iets bij mij willen doen, wat vooraf met een gesprek al duidelijk wordt gemaakt, hoe ik werk, wat je kunt verwachten, wat ik van jou verwacht enz.. Daarna wordt dan de keuze gemaakt om verder te gaan.. ..of niet. 

In mijn Witte Adelaar facebookgroepen, wordt van mij door mij vaak dingen gepost... m.b.t. tot mijn werkwijzen, thema's, groeiavonden. Maar ook met betrekking tot channelen, met gidsen, engelen, totemdieren enz., en krijg ik vaak dingen te zien en te horen, wat met de ander maar ook met mijzelf te maken heeft. Dat zijn mijn groeimomenten....... want ik leer ook nog elke dag erbij.

2016 Kwam ook heel vaak voorbij in bepaalde thema's, waarin opgeroepen werd om jezelf onder de loep te nemen, want dit jaar is het jaar ervoor om het goed te doen als je verandering in je leven wilde hebben. Daarmee kom ik dan op een punt terecht van tweedeling op het spirituele vlak, namelijk de groep die wil veranderen maar niet kunnen en niet weten hoe (onzeker) en de groep die niet wil maar zeggen van wel (ego).  De laatste groep bezorgt behoorlijk wat pijn.... niet alleen bij zichzelf maar ook bij anderen.

Langzamerhand kom ik daar waar ik heen wil met deze blog. :-)

Niet alleen bij anderen, maar ook ik heb last daarvan. Ik voelde tegenwerkingen, daardoor zie ik beelden, krijg dan dingen door (van boven) en wordt het mij piekfijn uitgelegd, wat er aan de han(s)d is. Ik heb last van dat soort energieën. Ik pik dus echt alles op. Dan ga ik dromen, die heel heftig zijn. En zo wordt alles duidelijk voor mij voorgeschoteld. De tegenwerking die ik ervaar, komt vooral van die mensen die ik in vertrouwen heb genomen en zij mij ook, dacht ik? Mensen die ik heb toegelaten, in mijn huis, mijn leven en meer. Ik vind, dat ik als leraar, je open en eerlijk moet en kunnen zijn. Maar dat het later tegen je gebruikt gaat worden, tja, ....zegt meer over hun, denk ik dan.

Helaas, voor allen. Ik ben geen ego-streler of een naar de mond prater, daar heb je alleen jezelf mee en houd je de schone schijn op en veranderd er daarbij niets. Dat wil men toch zo graag, spiritueel zijn, groeien, jezelf kunnen en mogen zijn.... je kent het wel. Maarja, alleen in licht en liefde, zoals een bepaalde groep zegt.  Men weet toch, dat jouw licht en liefde niet kunt laten stralen als het andere niet is omgezet? Een Universele Wet en voor iedereen geldend. Om je ware licht in je te ontdekken, moet je door jouw duisternis heen. En daar hebben we het probleem dus ook te pakken. Dat wil men niet. Dat betekent ook, dat je dat (leugens, onecht zijn, niet je ware doelen volgen) moet aanpakken..... maarja, "ik ben licht en liefde", duisternis is niet in mij.  

Als je mij kiest als je leraar, dan kom je dat donkere (ego) geheid tegen, en blijken mensen verre van 'licht en liefde' te zijn. Het zijn dan meer de wannebees. Meelopend met de meute.

Zo werkt het niet, althans bij of voor mij. Daar wordt jij (vind het even handiger om in je en jij te schrijven) niet beter van. Dus dat deel mag en kan niet aangesproken worden. Dus conflicten zijn dan zo gecreëerd. Als je DAT niet wilt aanpakken...... en je had belooft het wel te doen en je gaat het later ontkennen, de verbreek je een Heilige Belofte, namelijk deze: die van vertrouwen. Het betekent dus, dat je ook niet genoeg (zelf) vertrouwen hebt opgebouwd, want je houdt dan vast aan oude stukken. Deze wil men dus in feite niet opgeven.... en word ik daarmee opgegeven. En dan gaan ze naar anderen toe, en proberen daar die dingen te ontlopen (wat niet lukt). En dan dingen vertellen, die mij dan schaden. Ook worden andere mensen daarbij in betrokken.... dit om die mensen bij mij vandaan te halen of weg te houden.

Dus wie zijn intenties zijn nou zuiver en welke niet? En dit is dus karakter moord op spiritueel niveau.

Bewust de kennis gebruiken, die je gegeven is om andere mensen te schaden, door dingen te vertellen die niet op waarheid berusten is verre van spiritueel zijn. Je bent met lagere, jawel, jouw donkere stukken bezig. Precies met dat waar je moeite mee hebt, maar niet schuwt deze te gebruiken om je eigen ego te bevredigen, met karaktermoord. Helaas is dit een veelvoorkomend iets. Ik hoorde dit van meerdere spirituele leraren. Ook ik kreeg mensen over de vloer, die anderen onderuit haalden en heb ik die contacten met hen dan ook verbroken. Het getuigd niet van spiritueel bezig zijn. Thats not the Shaman-way.

Dus karaktermoord, om mij (of ook anderen) spiritueel om zeep willen helpen, zal dan ook niet lukken. Ik weet wie ik ben, wat ik ben en vooral hoe ik ben. Het zal ook niet lang duren voordat deze energieën zich keren. Want waarheid duurt het langst. En bepaalde mensen wilde ik al niet meer in mijn leven. Daar is hij te kostbaar voor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goedemiddag allen....
Ik heb even weer zin in wat te schrijven en dit keer over mijzelf.

Sommige denken vast: "oh God, niet weer he?" Lol. Tja, dat wat ik schrijf is meestal ook een feedback voor je eigen leven, je herkent er vast weer veel in.... of je gooit het direct in de vuilnisbak. Maar doe je dat niet altijd al? Iets wat afwijkt,.. dumpen?

Dus dit stukje ga ik benoemen:

Mijn leven als spirituele leraar.

De voors en tegens.
In den beginne, toen ik nog spiritueel groen was, of 'licht paars' mag ook, voelde ik mij geroepen de mens te helpen. 
Dit is ontstaan uit een verleden die gevuld was met pijn.
Daarbij was ik ook een deel van een minderheid, dus die dingen gingen bij mij dubbel op. 
Pijn moest gevoeld worden, wordt meestal gezegd, want deze pijn zorgt ervoor dat je als leraar gevormd wordt.

Mijn pijn bestond uit
Opgroeien zonder liefde en begrip.
Opgroeien met pesterijen, discriminatie.
Opgroeien ondanks de ongelukken die ik heb overleefd.
Opgroeien met mishandeling en verstoting.
Opgroeien met al deze dingen, de eigenwaarde vernietigend en overlevend in een maatschappij in een omgeving die je als kind, als veilig beschouwde maar het niet was.

Zo zijn er nog meer voorbeelden op mij van toepassing, maar deze beschadigingen hebben er voor gezorgd dat ik nu hier sta, op dit pad van leraarschap, anderen onderwijzend hoe men zich dit alles te boven komen kan. 
Helaas dat wat ik meegemaakt heb als kind tot in mijn volwassen leeftijd, heeft nu ook nog steeds een verlengstuk, die doorgaat tot in het nu. Want die draad, is tegelijkertijd ook mijn life-line, die ervoor zorgt, dat ik dit niet bij die ander doe wat mij wel is aangedaan. Dus pijn aandoen. 
Dit neemt niet weg, dat anderen het niet naar mij dat zouden doen.

In al die jaren waar ik als leraar heb gewerkt (sport en spiritualiteit) ben ik vele mensen tegengekomen. 
Iedereen met zijn/haar eigen agenda en intentie. Ook had ik al het goeds met die ander voor, maar als die ander het niet goed met jou voor heeft, dan kan je het wel schudden als leraar. Ik heb gemerkt dat het verleden die ik als kind heb meegemaakt, nog steeds mee maak in de volwassenen wereld. Zoals ik al eens eerder beschreef, karaktermoord komt heel vaak voor. 
Ik heb in de loop van jaren als leraar vele honderden mensen geholpen en ook vaak de deksel op mijn neus gehad. 
Maar het weerhield mij niet om toch die ander te helpen, ondanks dat ik al wist wat de uitkomst zou zijn. Het is vaak lastig, dat je als leraar in een positie bevindt om die ander toch te helpen, en dan ondanks de voortekenen, vooral door te gaan, terwijl die persoon jouw de nek probeert om te draaien. Geloven in het goede, heet het of is dit naïef zijn?
Of dat men je aan het uittesten gaat, hoe goed of slecht je wel of niet bent, of eventueel 'gewoon' misbruik van je maakt.

Dertig jaar geleden verschilt niet zoveel met nu, wat eerlijkheid, oprechtheid en intenties betreft. Het enige verschil, vind ik, dat men heel gehaaider is geworden en de kennis die is opgedaan (dit bij vele andere leraren) wordt misbruikt om hun eigen gewin.

Ik, als leraar moet mij dan staande zien te houden in mijn oprechtheid, intenties, want er zal maar iemand een hekel aan mij hebben.... denk dat er best wel mensen zijn, die mij niet moeten, mij een egotripper vinden enz. Die zorgen dan ervoor dat anderen mij gaan mijden en roepen : "kom maar bij mij..... ïk ben wel te vertrouwen. enz". Sommige onder ons hebben dit zelf ook al eens ervaren. 
Ondanks tegenwerking, leugens blijf ik doorgaan... ik weet wie ik bent, wat ik ben en vooral hoe ik ben.
You can break my body, but not my spirit.

Kwaliteit herken je echt niet aan de aantal volgelingen, maar aan het goede werk die je aflevert. Grote groepen zeggen mij niet zoveel, dat is niet mijn definitie van een goede leraar zijn. Grote groepen zijn vaak 'Ja-knikkers', is mijn ervaring..... bij mij mag je ook 'nee' zeggen.
Ik heb een taak als leraar, en deze is niet naar jouw mond praten en dat zeggen wat je wilt horen. Als je dat niet gewend bent, dat is het slikken.... letterlijk. Of je rent gillend (hier) weer weg. 
Je kiest bij mij voor ware transformatie, transmutatie.... en nu de eerste deel klaar is, lijkt een missie geslaagd. Deels ook niet, want een deel heeft het niet gehaald.

Ik trok DAT mij aan, dit als leraar en mens, omdat ik iedereen over de eindstreep wil hebben. Maarja, als de keuze van het "niet willen" veranderen bij die ander al vast stond, dan kan ik als leraar daar echt niks meer aan veranderen. 
Het ergste vond ik daarbij, dat ik dus alle schuld op mijn nek kreeg en ik daarbij neergesabeld werd. Ik deugde niet. Dat maakt mijn taak als leraar dan ook moeilijk. Ik zou het mij niet moeten aantrekken, maar men maakt het persoonlijk, waarbij ik dan voor alles wordt uitgemaakt.

Maar als ik de resultaten zie, van diegene die WEL voor zichzelf durven kiezen, dan maken die donkere wolken weer snel plek voor de zon en vreugde.
Dat zijn de dingen, die mij als leraar mijn hart vervullen met ware liefde. Pijn maakt dan plaats voor trots en liefde, voor de ander en hun groei. 
De weg van het hart. En dan kom ik daaruit, wat mijn drive is, om in deze moeilijke harde wereld toch leraar te zijn en te blijven. 
En geloof mij, ik heb vele malen het gevoel gehad van: "WAAROM DOE IK DIT TOCH NOG STEEDS, KAN ER BETER MEE STOPPEN (weglopen van pijn)". 
Ik ga voor de minderheid, die trouw is aan zichzelf en dat ook wil uitdragen.

Dit is een klein stukje uit mijn leven, zowel mijn worsteling als leraar, als ook de blijde maar ook onzeker momenten. 
Mensen die op dit pad ook als leraar verder willen gaan zullen dit ook deels herkennen of mee gaan maken. Ik ga het aan, jij ook? 
De leraar in mij wil het onderste uit de kan halen en ga conflicten dan ook niet uit de weg, want het niet aangaan zorgt ervoor dat je je hart ermee afsluit, en deze moet juist weer open. 
In liefde HansChanneling 2018

Voor de ontwaakte mens, die spirituele leraar en/of leerling is deze boodschap gekomen.

Een dringende oproep voor 2018.

2017 Is bijna ten einde en zoals elk jaar mag ik een boodschap ontvangen en doorgeven, of het nu van Aziël is, of van White Eagle/Feather of dat wat zich aandient, ik laat het allemaal los. Deze boodschap zal evenzeer het Universum weerspiegelen, alsook de trilling die neerdaalde en wat in overeenstemming is met ons doel, die we hebben als mens, hier... op Aarde.

De poorten die open moesten gaan zijn geopend, de Aarde is nu in deze energieveld geplaatst. Maar in 2018 zal tevens dan weer een nieuwe poort....misschien meer, openen. Deze poort(en) heeft voor de spirituele mens, ook weer iets te betekenen. Vandaar deze boodschap, die is dringender overkomt dat andere jaren.


Boodschap:

Aan U, die ontwaakt is, rust op uw schouders deze taak: uw talenten te gaan gebruiken, voor dat waar het voor bedoelt is. Uw ware potentie is nog niet bereikt omdat u niet in uzelf en uw talenten gelooft.

Het jaar van loslaten, integreren, versterken van uw positie is nu klaar.

Een deel onder U weigert dat wat u gegeven is, terug te brengen in de cirkel. Daarom wordt U dan ook gevraagd dit in 2018 alsnog te gaan doen.

Het zal anders stilstand veroorzaken in uw groei en daarmee zullen dan ook bepaalde zaken gaan stoppen. Ware spiritualiteit is: er te zijn daar waar dringend echt hulp nodig is. Eigen gewin voorop zal dan uw taak en zaak teniet doen, dus stoppen. Wees actiever in hulp geven.


De Aarde zit in een moeilijke fase, en niet iedereen is daarvan overtuigd. Ook onder de ontwaakten, is dit het geval. Deze groep houdt de andere groep die daartegen strijdt, de groep die zich onvoorwaardelijk inzet, tegen. Daarom zal ook daar een schifting plaats vinden, onder deze groepen. De ware leraren zullen, in deze groepen, op moeten gaan staan en ook opkomen, hun plek in te nemen, om andere leraren te onderwijzen. Ook onder u aanwezigen hier. Aan U en hen is deze taak, die moeilijk zal zijn. Iedereen zal terug moeten naar de basis. Zowel leraar als leerling.

Ware intenties zullen weergegeven moeten worden. Puur-/ en zuiverheid zal geëist worden, de hogere idealen nastrevend.

Wij, de Hogere entiteiten, vragen aan U allen, om Uw onvoorwaardelijk in te zetten voor de algehele mensheid, tegen intolerantie, oorlogen, onrecht en discriminatie. Niet alleen maar passief welwillend te zijn maar dit ook spiritueel actief uit te dragen. Dat maakt de ware onderscheidt in zuiverheid.


Het komende jaar, komt een nieuwe vorm van energie uw kant op, een nieuwe poort die veel gaat blootleggen, gaat dat ontmaskeren wat niet goed is voor de mensheid. Er zal veel los gemaakt worden. Ook onder U, de ontwaakten, zullen opsplitsingen, tweestrijd vaker voorkomen. Een deel zal zich gaan los maken van bestaande spirituele richtlijnen en groepen en een hogere ideaal gaan invoeren, een hogere ideaal nastreven. Deze kentering is heden ten dage al zichtbaar.

Ook onder de passieve spirituele ontwaakten, zal het nodige gaan veranderen. En dus is het aan U, de passieve, de keuze: erop of eronder. Dit houdt in dat U bepaalde zaken dient los te laten, om ook vanuit uw hart te gaan leven en standvastig te zijn. Aan U, en de mensheid, deze taak moeder Aarde te helpen, leefbaar te houden voor de komende generaties na U.


Ook komt er nieuwe kennis en wijsheid uw kant op, het Hogere weten. Ook wel het Al-wetend, in ultra wit licht, met daarin Hogere wijsheid, genoemd. Deze dient door bepaalde leraren uitgedragen te worden en vooral ook doorgegeven. Deze zuivere binding van en met het hart en met de Bron herbergt transformerende kennis. Alleen door actief te zijn, stimuleert u deze kennis zich te openbaren. Deze wijsheid, kennis wordt d.m.v. Boodschappers, de Aartsengelen, Hogere Spirits, Higher Entities, door gegeven. Ze hebben allen dezelfde doel, het onderwijzen van de mens op Aarde. Aangezien niet iedereen de ontvanger kan zijn, maar ook niet de zwaarte ervan aankunnen, is ook de reden waarom niet iedereen deze taak kan dragen. Het is een zware last en zal veel onrust zal veroorzaken en daarmee strijd veroorzaken ontketenen, hetzij in werk of bestaande relaties. Bestaande zekerheden, worden ineens onzeker. Het is het gevecht tussen licht en duister, wat steeds heviger lijkt te worden.

Zoals U dat inmiddels ook al aan den lijve ondervonden heeft. Het roept weerstand op en kan er voor zorgen, dat U nergens meer bij mag horen. U dient aansluiting te gaan vinden bij de nieuwe groepen met hogere idealen.

Deze groepen zijn al aanwezig, en wachten op uw komst. Dat zijn de groepen van Leraren voor leraren.


2018 is ook het jaar van dankbaarheid, waarin U dankbaarheid toont voor uw verleden, uw leraren, ouders, en andere wijsheid-dragers. Eer uw verleden en daarmee ook uw toekomst. Aan U de zware taak, om in 2018 voor stabiliteit, te creëren en om voor uw hart te gaan kiezen. Dat betekent ook voor uw innerlijke kracht, uw gaves te gaan kiezen en deze op de juiste zuivere manier in te zetten.

Ook aan U de taak uw verdere spirituele pad te gaan verdiepen en daarin de grenzen verleggen. Uw kwaliteiten zijn verder en groter dan U denkt, en deze zal verder vrij gemaakt moeten worden.

Tot op heden worden ze onderdrukt omdat U dit zelf toe laat. Onzuivere motieven van anderen zijn daar debet aan en zal door U aan het licht gebracht moeten worden. Dit is uw strijd daarin. Uw vrijheid is uw geboorterecht, laat anderen deze niet indammen. U dient deze tegenwerking aan te gaan.

Het hart dient voor iedereen in balans te komen, er is hulp voor iedereen aanwezig. Leg het contact met de spirits in welke vorm U ze wilt aanroepen. Bescherming is aanwezig, en klaar om U te helpen.

Niet alleen de liefde, is het antwoord, maar respect voor Uzelf, uw leefruimte, uw grenzen, is in het komend jaar, wordt 2018 het leidraad van zelfvertrouwen.

U dient zelf daaraan mee te werken en het niet bij die ander neer te leggen, want dit is ook uw verantwoordelijkheid. U bent mede verantwoordelijk voor wat in uw leven gebeurd. En het is ook nodigm, dat u anderen daar van bewust laat worden. Dat is de leraar in u.

2018 Wordt het jaar van aanpakken, blijven doorzetten voor verandering, nieuwe ontwikkelingen, actief deelnemen, invoeren van nieuwe kennis, het opleiden van de nieuwe lichting leraren, tweestrijd tussen zwart en wit opheffen, het gevecht aangaan wat donker en licht betreft.

Alles staat (nog) niet vast. Uw keuze, bepaal het vandaag, in het NU.

Wij, de Hogere entiteiten, engelen, spirits, alle gidsen hopen op de enige juiste keuze die U moet maken. De back-up staat klaar. Wij staan voor U klaar, alle entiteiten van het Licht. Ik dank U, dat wij gehoord worden, Aziël, Hoofdengel der Cherubijnen, White Eagle en White Feather.


Einde boodschap.


In licht en liefde zijn wij.

Tja, dat is een credo wat ik steeds vaker tegen kom. 

"Ik wil alleen maar "in licht en liefde zijn", en alleen maar dat uitstralen en dan erbij gaan zitten wachten, hopend dat het overwaait".

Nou, deze vorm van passieve agressitivieit, zoals ik dit maar even noem, daar red je deze wereld ook niet mee.
Ondertussen gebeurt er steeds meer wat het daglicht niet kan verdragen. Ook door diegene, die dat het hardst roepen in 'licht en liefde' te staan en zijn... en dan zelf ook nog eens over de schreef gaan. Nee, daar kan ik niet mee uit de voeten, vroeger niet en nu nog steeds niet. Of zij nu door hun angst, onzekerheid, ego, persoonlijk geluk en deze voorop stellend, de oorzaak is... het is een bewuste keuze geweest, die men daarin maakt.
En dan wordt er ook nog tegen mij gezegt, dat ik maar beter kan stoppen met de wereld te willen verbeteren en voor mijn eigen persoonlijk geluk moest gaan!!
Oh nee, dat is niet mijn en ook niet de Shaman-way.  Dan heb je iets niet begrepen, is mijn mening. Je bent dan verder van die 'licht en liefde'  (bron) verwijderd, dan je zelf denkt of doorhebt. Want juist nu, in deze tijd zijn wij hard nodig: de hoeders, helpers, Elders, sjamanen, healers.
Eigenlijk is 
iedereen nodig, om deze situatie te kunnen, willen, kunnen, nee....... moeten veranderen. Het is nog steeds niet te laat. En langs de lijn toe kijken, dat kan niet meer... en ook alleen maar een beetje 'licht en liefde' naar een situatie sturen, werkt ook al lang niet meer. We hebben onze verantwoordelijkheid gekregen en dienen deze ook te nemen.

Wat dan wel te doen?  
Nou, actie! Doen! 
Mensen om je heen verzamelen die hetzelfde voor ogen hebben als jij. 

De energie van de aarde en het universum, ze liggen nu op een lijn. Dus wij kunnen, moeten er wat mee. Het betekent ook.......... dat wij dan ook dingen moeten gaan doen die niet leuk zijn. 't Wakker schudden van,...  of tegen dingen ingaan die niet zuiver zijn,....... of grenzend stellen en verleggen, dit naar bepaalde groepen mensen. Hun wijzend op het gedrag die ze hebben en dit aan de kaak stellen. Dit betekent wel, dat je veel troep over je heen uitgestort krijgt, want je pakt probleem bij de bron aan.
Je wordt als dank, door hen als onzuiver bestempelt omdat je hun een Ego conflict bezorgt. Deze groep mensen hebben een hekel aan veranderingen, vooral vanderingen die hun zelf bevatten. Maar ook omdat men iets moeten opgeven waaraan ze gehecht (aandacht, pijn, slachtofferrol) zijn.
Ze zullen medestanders zoeken en proberen deze voor zich te winnen om hun gelijk te halen, terwijl ze eigenlijk weten dat ze dat niet hebben. Dus is het een machtsspel waar het in feite omdraait. Dus dualiteit, tegenstrijdigheden, het los moeten laten van oude dingen en meer...., zorgen ervoor dat die mensen zich meer in het nauw gedreven voelen. En  ja, een kat in het nauw....... je kent het wel.
Daarom zijn er op dit moment zoveel conflicten, zo ook in het spirituele. Helaas ondervind ik dat nu heel erg en met mij meer mensen (vooral medecollega's) die proberen die negatieve energieën om te zetten of die gerelateerde problemen op te lossen.
Gelukkig is er ook een tegenhanger die tegelijkertijd  opstaat en wordt de groep, die weet dat er iets verandert moet worden..... groter en wakkerder. Deze mensen zoeken elkaar meer en meer op...... voor steun, eenheid en healing. Of het nu om de wereld, de mens, zijzelf gaat. Wij weten dat samenwerking  en een gezamenlijke doel heel belangrijk is. Er is geen ruimte meer voor een individu...... maar juist alle ruimte voor de eenheid van de groep.

Sjamanentaak en werk.

Het sjamanisme is daar ook een voorbeeld van. De ene groep vindt, dat die andere groep sjamanen "wannabees" zijn en is bezig met zelfverrijking en de andere groep is duidelijk bezig met dat wat echt belangrijk is zoals:
Healing van de Aarde en haar bewoners. Dat geeft dus onderlinge conflicten. 
Echte sjamanen helpen daar waar nodig, maar verdedigen ook dat wat goed is en gaan tegen negatieve energieën aan het werk. Ik ga in ieder geval dat deel wel aan waarin anderen snel afhaken, want blijf ik er bovenop zitten, tot dat het helemaal goed is. Half werk, is niet aan mij besteedt. 

Ik laat mijn mooie aarde, Pacha Mama, niet door anderen om zeep helpen. IK zou niet met mijzelf kunnen leven, jij wel?
Maar ik heb dan ook gemerkt, dat een groep 'sjamanen'  er alles aan doet om je het leven zuur te maken en dingen doen waarvan ik zeg: hiermee bewijs je dus het tegenovergestelde, want een sjamaan vernielt niets, geen enkele ziel, geen mens en natuur. Hij is een bouwer... tilt mensen naar een hoger niveau en is alleen met dit soort positieve dingen bezig.
Zal ik daarom zo strijdvaardig zijn?
Ik krijg ook vaak commentaar, omdat ik mijzelf sjamaan noem en dat mocht/mag niet, en dit en dat niet enz. Maar zelf alles aan de grote klok hangend. Ook daarin dualiteit. Een dokter die is afgestudeerd noemt zichzelf ook geen patient/leerling, of een bakker een iemand is die deeg maakt en daar dingen van maakt? Je bent wie je bent en dat waar je voor geleerd hebt. Hoe goed iemand ergems in is, heeft met datgene te maken waar hij/zij voor staat. Namelijk: Integriteit en juiste intentie, de liefde voor zijn vak en taak. 

Ja, ik durf mijzelf sjamaan te noemen. Omdat ik weet, dat ik in dienst sta van Moeder Aarde, de Grote Geest, alle totemspirits, het Universum, mens, plant en dier. Ik maak geen gebruik of misbruik maar probeer in eenheid te leven met alles....... wat is.
Dat is al een moeilijk iets, als je met energieën te maken hebt, die gebruikt worden om te verstoren, af te breken of gewoonweg kapot te maken.
Ik als sjamaan, ik kan daar gewoonweg niet bij, dat zelfs spirituele ontwikkelde mensen zover gaan, anderen in de vernieling te helpen, en dan ook nog zichzelf daarmee op de schouders gaan kloppen en zeggen 'hoe geweldig zij zijn als mens'?
Dieper kan je in mijn ogen niet zinken, als je zo met deze wereld, alles en de bewoners. medemens omgaat. Ik heb gelukkig een brede rug en ik kan dat goed aan, een deel helaas niet, en die neem ik dan ook in bescherming. Daarom zijn er andere mensen zoals jij en ik, de oprechte sjamanen, healers nodig, die dat kunnen en de wil hebben om dat recht te zetten en niet bang zijn voor hun eigen hachie. Een sjamaan nieuwe lichting of healer, die in een moderne wereld past (waar oude dingen niet meer tot hun recht komen, dat moet veranderd worden) en deze nieuwe dingen toepast om te anderen helpen, daar ware licht en liefde nodig is en te brengen, dat te beschermen en onderwijzend.  Maar zover is het nog niet.
De pow wow en strijdbijl..... die zijn er al een tijd. Nu is het aan ons, hebben we de veer omhoog of naar beneden. Ik ben een man van vrede, maar helaas is de andere partij van de oorlog. Om van het donkere zijde te winnen, moet je eerst leren vrede te sluiten daarmee. Omarm het, accepteer en transformeer deze door te het te onderwijzen, dan pas ben je met puur wit licht en liefde bezig. 

Wij zijn een.  Aho.

White Eagle.Verandering, begin nu.


Wie ik ben, dat doet niet terzake.  De meesten kennen mij (nog) niet, maar diegene die mij kennen.. weten dat ik nogal uitgesproken, dingen kan zeggen en doen.. en niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Maar dat hoeft ook niet, want ik ben ik. En dat ik het niet nalaat de onderste steen boven of de waarheid boven water te krijgen.  En soms moet je oorlog voeren om vrede te krijgen, zo ook in het spirituele wereld. Is men soms los geslagen? Gek geworden? Is de een beter dan de ander, zoals ze willen laten geloven? Ik merk dat sommigen vinden dat ze het alleenrecht hebben. Het alleenrecht waarop? Oke. Jouw geboorterecht, dat je mag zijn zoals je bent. Verder heb je meestal plichten op deze wereld. En als je in conflict komt.... en je legt iemands zwakheden of blokkades bloot, dan is de kans groot dat zo'n iemand jou/mij vervloekt. En probeert op die manier, over andermans rug, dat recht terug te krijgen. Dat kan sowieso al niet. Ik sta voor open-/ en waarheid. No matter what.

In dertig jaar tijd, heb ik mijn deel aan: wat ik moest zien, horen, voelen etc. wel gehad. En daarna ermee geconfronteerd, dat het echt was en ging gebeuren. Ik denk dat ik daarom zo lang mee kon lopen. Ik stel eerlijkheid, openheid, samenwerking, echtheid, positiviteit en waarheid boven alles. Maar dat voorkomt niet dat ik ook dingen moet doen en meemaak, of visioenen krijg, die niet leuk zijn..... en dat er leugens ontmaskerd worden. Zo ook nu, dat de spirits mij dingen laten zien, horen enz.

We gaan een andere tijd tegemoet. Dat wat er nu is gebeurd, dat werd mij jaren geleden al doorgegeven, via een engelen channeling. Ik kon daarmee dus mooi daarop inspelen. En wist ik wat nodig was, wat men nodig had en vooral wat ik moest doen. Ik durfde daar nooit over te hebben over van wat ik zag en dergelijke, want het was 'te gek voor woorden'. Dus de angst om verkettert te worden was groot. En door wat er om mij heen gebeurde, bevestigde het datgene (ik spoorde niet, nep, zelfs nu nog). Maar niet iedereen snapt  het en die laat ik los.  De onrust die wij allen nu meemaken.. en dan niet alleen in de 'gewone' wereld, maar ook het spirituele, maar ook hulpverleners en vooral onder de sjamanen en de daarbij bijbehorende wereld.... dat zorgt voor verschuivingen. Zoals vaker kreeg ik vannacht visioenen  (dat zijn voor mij tools) .. wist ik: 'dit moet ik doen!'. Dus vandaar dit schrijven. Die onrust wordt alleen maar groter (jullie willen niet weten hoe ik mij nu voel en te zien krijg). Maar ik ben dus verbonden met Adelaar, het oosten..... begin der dingen. Dus laat ik maar dat doen en gaan beginnen, want ik ben dat gewend... tegen heilige huisjes aan schoppen, nieuwe dingen introduceren, creëren. Laat men mij maar uitlachen... ;-) ik weet wel beter-Houding.

Dus die shift, die nu klaar is, en waar wij nu nog de naweeën van hebben (betekent niet dat het al helemaal klaar is, want er moet een tweedeling komen), en komt er een nieuwe shift aan, deze is een andere vorm van energie, en is gericht op een bepaalde groep mensen. Het is zich al aan het manifesteren en sommige hebben het al gezien, gevoelt, hetzij in dromen, visioenen. Deze groep mensen, dat zijn mensen, die zich anders en buitengesloten voelen, juist door deze groep mensen (hulp-verleners, deeltijd-sjamanen) als minder beschouwd worden. Daarom voelen ze zich niet snel thuis, ze zijn niet echt meelopers, durven meer dan ze zeggen en hun acties komen in overeenstemming met wat ze zeggen. In ieder geval, deze groep heeft onderschatte kwaliteiten. En zijn vaak verder in hun groei, dan ze durven zeggen of weten.

Het zijn krachtige mensen, de stille soort, die vaak door de angst enzekerheden van anderen, buitengesloten worden. Juist vanwege die kwaliteiten. Ze laten zien wat goed en fout is. Zelfs zonder iets te zeggen, bewust en onbewust. Sommige van hun zijn zwervende (kijken tijdelijk in groepen)...... omdat ze het gevoel hebben nergens thuis te horen. Maar ze horen wel ergens bij en hebben een thuis, maar wachten daarop om naar terug te keren. Dat is de zuivere basis, het moet voor hun gewoon goed zijn en voelen. Dat is hun huis. Dus wat ik zei, over dingen wat ik wil uitdragen. Dat is mijn thuis. Kan of mag ik niet eerlijk zijn, of mezelf zijn, mijn manier uitdragen enz. dan is het niet mijn thuis. Dus ook die mensen, die daar problemen mee hebben, en dus niet eerlijk, onecht enzo zijn, zorgt voor ongemakkelijke leefomstandigheden. Dan maar nergens bijhoren is de motto. En die groep zwervenden is groeiende, in wat ik rondom mij heen opmerk. Er is een groep (collega's) sjamanen ontstaan, die zich steeds meer distantiëren van een bepaalde groep mensen/wereld (waar slachtoffer zijn nummer 1 is), waar ze zich niet meer in thuis voelen. Het is een schadelijke wereld gebleken en heb dat aan mijn lijve ondervonden en intussen veel puin op moeten ruimen.

Wij zijn Europeanen (En gedraag je ook daar naar!!)... geen Native Americans... voor ons gelden andere wetten en regels, die verder terug gaat dan 1567.... toen Amerika ontdekt werd. Dus de roots van veeeeel vroeger drukt op een groep mensen, die nu buitengesloten worden, wegens afkeuring door die andere groepen. (Jij deugt niet, nep enz.) Er zijn ook veel mensen die zich met wicca en hekserij bezig houden en nog meer vormen en noemen het sjamanisme. Persoonlijk kan ik daar niks mee, behalve als ik iemand die daardoor in shit is gekomen er weer uit mag halen, omdat men niet de juiste combinatie weet: hoe dit te gebruiken. Dan maak je echt slachtoffers, die dan letterlijk in het ziekenhuis terecht komen. Dan ga je bij mij een brug te ver.  Alles is in de war, lijkt het. Dan is het soms is beter overnieuw te beginnen en dat betekent: terug naar de basis met elkaar. Dat eruit gooien, wat niet bijdraagt aan de gezondheid van de mens, aarde enz. Gedachten, gevoelens, mensen, leringen of oude kennis, wat maar niet kan transformeren naar wijsheid.

Daar ligt dus die andere taak (van mij) van de sjamaan. Nieuwe start maken voor anderen... met zuivere intenties. Zonder macht, of gelddominantie. Waar samenwerking bovenaan staat, en waar je niet alleen voor staat en rugsteun kunt verwachten. Wat ik nu beschreven heb, is niet alleen mijn stukje maar van meer mensen, en is met mede collega sjamanen positief ontvangen. Ik ben nu dan de aandrager, maar wij moeten het samen doen en ergens moet ik toch beginnen. En dat heb ik hiermee gedaan. Dus wij (team van sjamanen) wilden graag een groep in het leven roepen en hebben, die zich geroepen voelt om er deel van uit te willen maken, dit om dan gezamenlijk een nieuwe eenheid of basis te gaan vormen, waarin wij elkaar kunnen steunen, enthousiasmeren, kennis doorgeven of problemen op kunnen lossen. En dat wij dat als een eenheid weer omzetten in praktijk naar buiten toe. Voornaamste reden is om mensen goed te kunnen helpen, kennis/ wijsheid doorgevend, waarschuwend (ook dat hoort erbij en helaas is het vaker nodig) en zelfs in noodgevallen iemand moeten redden van de ondergang. Want dat is ook een taak die wij hebben en vaker nodig. Dit alles in een positieve daglicht natuurlijk. 

Dus even nog in het kort een paar kernpunten:

Voel je je moeilijk ergens thuis?

Word je niet begrepen?

Wil je meer voor de mens betekenen en je weet niet hoe?

Je hebt problemen met de spirituele maatschappij?

Je ziet (teveel) dingen, die niet kloppen?

Je voelt je alleen op jouw pad?

Je zoekt eigenlijk een bepaalde groep waar jij je thuis voelt?

Je kan niet tegen oneerlijkheid en onrecht?

Je hebt een eigen manier van werken ontwikkeld?

Je bent succesvol in anderen helpen?

Je wilt erkenning?

Als je overal 'ja' op kunt zeggen, dan ben je op zoek naar gelijkgestemden die jou zo nemen zoals je werkelijk bent. Je normen en waarden komen overeen met deze groep. Je kunt nu jouw aangepast gedrag en manier van leven achter je laten en jezelf weer zijn. Lijkt het je wat ons te vergezellen, op deze reis? Het zal een hoop los maken bij die andere groep, want ze worden natuurlijk wel bang voor ons. Ontmaskering heet het. Ik noem het een: Koekje van eigen deeg. Doe wat jou niet geschiedt een ander ook niet. Helaas denkt men eronder uit te komen maar noem het: de wet van Karma. 

Dus onze groep zoekt jou, een waarheidsgetrouwe, oprechte en eerlijke helper.  Via het contactformulier kan je vragen stellen of mee wilt doen. Het gaat dus om een nieuwe groep, hulpverleners allerlei, vooral diverse mensen bij elkaar, in een facebookgroep, als ons thuishaven, de basis, jouw basis. Verandering, het begint bij jou en in het nu. Ben jij die steen in het water?

Tot ziens.

Gr, Hans White Eagle 

Even weer een nieuw stukje. Alweer een tijdje geleden.......!

Het geschenk.
Ik kreeg net van 'boven' te horen, dat ik weer iets moet gaan schrijven voor hier.
Het is al weer ruim 2,5 jaar geleden dat mijn vader is overleden en daarmee andere dingen in gang zijn gezet.     Alles wat ik moest leren en/of weten en aan kennis had op gedaan, spitste zich naar dat moment toe. In het verleden hoorde ik vaak dit zinnetje: Ik moest geduld hebben. Als ik vroeg waarvoor, kon men mij niet een antwoord daarop geven.

Ik wist dus ook niet dat ik zelf die antwoord zou vinden, krijgen. 
Ik had een taak, een laatste, naar mijn ouders en in het bijzonder naar mijn vader toe. Stervensbegeleiding, het overbrengen van. Samen gingen wij het aardse loslaten, voorbij pijn, schuldgevoelens en andere onzekerheden. 
Deze laatste touwtjes, die een verbinding in stand hield werd die nacht doorgeknipt.
Daar was alles tot dan voor bedoelt. Nu, achteraf weet je het pas echt. Maar tot die tijd was het voor mij een onzeker iets. Waar doe of deed ik het voor? Twijfel.

Daarna verdween de twijfel als sneeuw voor de zon. Wat achterbleef was leegte, of ruimte. Dat laatste deel wat ik moest weten en vooral doen, kan losgelaten worden. De ouderlijke binding wat mij ook blokkeerde, daarmee ook.
Die vrijheid, ruimte en openheid, wat ik daarmee kreeg zou spontaan door iets aan-/ en opgevuld worden. 
Ik kreeg een vorm van openbaring. En dat op de wc. Ik verklaarde mijzelf voor gek... zie ik dat nu echt of fantaseer ik dat?          Nee dus. Het was een symbool met een doel. Die kwam uit het niets en werd op mijn derde oog gekwakt, letterlijk. Ik mocht hem blijkbaar niet vergeten. Ik mocht het zien als het eindresultaat, als vorm van een beloning, dit voor alles wat ik moest doorstaan en het goed had afgerond. Dat was een regelrechte geschenk van het Universum.

Het was dus niet zomaar een symbool. In het begin was ik er zelf ook beetje sceptisch over, maar de bedoeling was dat ik deze door moest gaan geven.  Dit met een persoonlijke inwijding, of afstemming op het symbool. Ik mocht er ook geen geld voor vragen maar ook niet zomaar geven. Men moest hem 'verdienen', door te laten zien, dat men echt voor zichzelf durft te kiezen. Of door de wil om echt te willen groeien en deze toe te willen passen. Dus de persoonlijke ontwikkeling is bepalend. Helaas is het niet altijd goed gegaan en dat ik mij vergist heb in sommige mensen (niet zuiver ermee omgaan) maar dat hoort erbij. Ik kreeg te horen dat ik een te groot ego heb, dat ik niet spoor enz. Zuiverheid is voor mij nummer 1.. sommige dachten daar helaas anders over. Dus ik heb het symbool weer terug getrokken bij deze mensen. Ja, dat kan ik ook doen. Sommige zijn helaas nog niet zover. De groep, die nu met dat symbool werkt is aardig gegroeid. Op deze site vind je daar meer over.

En nee, het is geen groepje ..... de elite van Hans. Het symbool is voor mij heilig, geheim en heeft voor mij zelfs Reiki van de eerste plan weg gedrukt. Dit qua eenvoud, simpele gebruik en resultaat. En dat laatste, nam mijn laatste twijfel over dit symbool helemaal weg. Ik had dit symbool schijnbaar onderschat.

Een inwijding/afstemming is voor mij een vertrouwenskwestie. Die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en respect en dat men het symbool ook zo gaat gebruiken. Misbruik wordt niet geaccepteerd, het symbool laat jouw (ego)stuk als een boemerang terug komen. Dus ego is uit den boze. Hij zorgt ervoor dat je een les ontvangt om er van te leren. Niet als afstraffing. Ik maak soms ook nog foutjes. Of ik ben te ongeduldig, dan zegt het symbool ...... nu even niet.
In ieder geval, het symbool werkt op alle fronten, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Het gebruik is dus simpel en voor alles in te zetten, mits zuiver, dit voor jezelf als eerste, voor anderen, hier of ver weg. Er is werkelijk geen afstand of muur. Of je iets wilt helen, oude stukken wilt oplossen, je eigen groei wilt bevorderen en meer, dit alles is mogelijk, mits....? Soms hoor ik geluiden van dat: dat ding werkt niet...!. Dan zit er iets bij die ander (gever) niet goed, Het symbool werkt altijd maar kijk eerst eens naar de intentie waarmee hij gebruikt wordt. Dat bepaalt alles. Jouw intentie bepaalt hoe het symbool gaat werken.       Actie is reactie.

Het symbool is vooral een steun in je rug, daar waar je deze steun in het verleden miste.

Dit is het geschenk, wat ik heb gekregen, om te delen. Het Universele Healing Symbool.
Ik ben heel dankbaar ervoor, en het mogen doorgeven en de resultaten ervan maakt het, dat ik er blij van wordt. Maar tegelijkertijd ben ik wel voorzichtiger erin geworden wanneer ik deze aan iemand door ga geven, want niet iedereen gaat zo met geschenken om, zoals het hoort, dat verdient het symbool niet. jij en ik  ook niet. Het reflecteert zelfrespect, zoals de ontvanger ermee omgaat.
Ga je er niet goed mee om, dan versterkt het symbool, dat oude stukken vaker en sneller terug komen, Zuiverheid, was het toch? Ga er goed mee om, dan zet je een groeispurt in en lossen dingen zich (no)g sneller op. Dit gebeurt allemaal automatisch, omdat je afgestemd bent, op jouw ware pad. Je hebt immers 'ja' gezegd.

Persoonlijke noot: Ik doe niets tegen iemand wil, als je niet wilt, dan gaat het over.

En zo wordt het toegepast, door mij, door jou en zo dienen we ermee om te gaan. 
Diegene die een opleiding, cursus of iets doen bij mij krijgen sowieso het symbool, als het goed voelt. Of mensen die mij het vertrouwen hebben gegeven en niet aan mijn integriteit twijfelen.... ook. 
Ben jij de volgende?

Dit wilde ik even kwijt.,  Hans White Eagle Tubben

Slachtofferrol.

Als therapeut werk je (ik, 30 jaar) met vele soorten mensen en allerhande problemen zoals angsten, onzekerheden, de weg kwijt zijn en nog veel meer. 
Het aannemen van een slachtofferrol is er een of onderdeel daarvan. Maar wat is slachtofferrol eigenlijk. Wat doet dit met je en wat kan je eraan doen deze te verbreken.

De slachtofferrol
Veel mensen staan er niet eens bij stil en de oorzaken waarom mensen in de “slachtofferrol” belanden zijn divers, maar er zijn genoeg mensen die er gebruik van maken. Vaak niet eens beseffend wat ze doen en is deze “rol” zo gegroeid. Behalve dat de omgeving zich er aan kan irriteren en het frustrerend kan zijn, kan dit een relatie en vriendschappen op het spel zetten. Maar dan ligt ook nog de vraag of je iemand überhaupt kunt helpen.

Hoe herken je het?
Je herkent het vaak aan dit, namelijk het: ”Ja, maar…”
Als iemand zegt dat hij/zij niet naar je toe kan komen omdat je bijvoorbeeld vogels hebt en hij/zij hier allergisch voor is, kan dit heel legitiem zijn. Echter, als die persoon ook aanhaalt dat hij/zij geen auto heeft en daarom niet kan komen en ook nog dat hij/zij de hectiek met jonge kinderen in huis niet aan kan, zou je na kunnen gaan denken of het om iets anders gaat. Teveel uitvluchten. Misschien dat iemand gewoon liever niet komt en smoezen bij elkaar zoekt, om onder de afspraak uit te komen.
Maar als die persoon bijvoorbeeld ook niet kan zwemmen, omdat iemand hem/haar in de jeugd in het zwembad gegooid heeft of geen vis kan eten, omdat er ooit in een stukje vis een graatje gezeten heeft, dan is de kans dat het iemand is die zich achter de slachtofferrol verschuilt groot.

Wat is het en wat doet iemand in zon rol?
Enerzijds is het een vorm van aandacht, maar belangrijker nog je wijst andere mensen of omstandigheden aan die de oorzaak zijn van je negatief gevoel of gedachten. Hierbij is het belangrijkste aspect dat je geen verantwoording neemt voor je eigen leven, bovendien verlamt het de persoon.

Extra vervelend aan de slachtofferrol is het gegeven dat het soms verslavend kan werken. Dit heeft te maken met de eerder genoemde aspect rond aandacht en hun rol maakt hen tot wie ze zijn. Wat is hun toegevoegde waarde als er niets te klagen valt … of met andere woorden, ze ontlenen er een stuk identiteit aan. Identiteit die anderen eraan moeten geven: Je bent oké hoor, je bent geweldig.. je doet het goed.... en meer dat soort uitspraken moeten ervoor zorgen dat de slachtoffer zich goed voelt.

Maar dit is ook heel frustrerend voor de omgeving.
Het kan relaties op de proef stellen en als je als kind met een dergelijke ouder bent opgegroeid, kan het zijn dat het als vanzelf gaat of je het geaccepteerd hebt of het zelfs niet eens meer hoort. Maar als datzelfde kind een partner krijgt die er plots veelvuldig mee geconfronteerd wordt, kan dit zelfs verschillende relaties op het spel zetten.
Maar ook mensen in de omgeving, het sociaal leven, de werkkring … als je altijd een “ja, maar…” hoort, ontgaat het mensen aan lust om samen iets te ondernemen, er op uit te gaan. Soms gaat het zover dat door de omgeving de redenen gekscherend al zelf ingevuld worden. Er wordt ergens iets geweigerd te doen, namelijk vriendschap in stand te houden.

Als je dit herkent en je zit in deze slachtoffer positie wat kan je er aan doen?

Allereerst jeZelf oppakken.

Er wordt betwist dat je zelf uit je slachtofferrol kunt stappen, maar de voorstanders benoemen het aspect dat je het kunt leren her- en erkennen. Als je zover bent, is er een weg terug. Dus je weet van jezelf dat je deze vorm hanteert Erkenning heet dit.
Begin met de tijd voor jezelf te nemen en jezelf als het ware vanuit de derde persoon te bekijken. 
Niet oordelen over jezelf, maar wel nadrukkelijk kijken hoe je omgaat met situaties. Bekijk goed wat je doet, hoe je handelt, wat je zegt etc. Wat komt regelmatig in je leven terug.. en vooral waarom. Behalve dat dit vanuit jezelf komt en er een reden onderligt, is het belangrijk om naar die reden te zoeken. De “waarheid” boven water halen kan je helpen door jezelf af te vragen of dit echt zo is en daar direct achteraan jezelf voorhouden dat die reden dan slechts een gegeven is. (intentie bepaling) Misschien is het ook echt wel zo, maar dat gegeven kan je niet veranderen. Hoe jij er naar handelt wel. Het kan je, als je dit in verschillende situaties toepast, langzaam helpen in te zien dat je wel degelijk invloed hebt op je eigen leven. Die verantwoordelijkheid is niet altijd even zwaar, want als je linksaf wilt buigen, dan kan je dat zomaar doen. Als je nee zegt, omdat je iets niet wilt doen, dan kan dit zomaar.
Er zijn ook in het alternatieve circuit methodes te helpen een oorzaak boven tafel te halen. Voor sommige mensen is het de moeite waard, dit te proberen. Maar je moet in eerste instantie het willen. Gehechtheid aan pijn loslaten, of aan diegene die niet bent.

Er is maar een voorwaarde … je moet het echt willen. Je houdt immers jezelf alleen maar voor de gek, als je doet alsof je aan de slag gaat, maar je die slachtofferrol als een warme deken omgeslagen hebt en het toch wel gemakkelijk is geen verantwoording te nemen en alles bij die ander neer te leggen.

Jouw en de relatie met de omgeving.
Het is voor de omgeving niet altijd even gemakkelijk om iets voor iemand die in de slachtofferrol zit, te doen. Er tegenin gaan, werkt in ieder geval niet. Je kunt ook niet sturen in het de persoon in te laten zien dan het anders opgepakt kan worden, dat het anders ligt etc. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is in positieve zin proberen invloed uit te oefenen. Als je de houding aanneemt dat je het erg vindt dat iemand bijvoorbeeld iets niet kan en je vraagt wat je kunt doen om te helpen, loop je eerder de kans dat de betreffende persoon er in mee gaat. Zeker als je alle aspecten zo oppakt. De kans dat je de man of vrouw in de slachtofferrol aan het denken zet, is op deze wijze het grootst. De persoon kan dus dan inzien wat er gaande is. Zoniet, dan komt het tegenovergestelde in werking en wordt het slachtoffer zijn, verheerlijkt, niet weet wat ik voel, denk enz.

Wel is het belangrijk dat als je het vanuit de positieve kant bekijkt dit oprecht moet aanvoelen. Je eigen ego even opzij zetten (zeker als je qua type mens het tegenovergestelde bent) en met een open vizier de man of vrouw in kwestie tegemoet treden. Er zal ongetwijfeld in je achterhoofd rondzingen dat het toch wel niet zal werken, maar probeer dit zoveel als mogelijk uit te bannen. Denken is ook energie. Daarnaast is volhouden van belang, want niemand in de slachtofferrol stapt er zomaar uit. Dit is meestal te beangstigend. Je moet maar tegen echt gelukkig zijn kunnen.

Tot slot
Je kunt niet in iemands hoofd kijken en weet dus nooit wat de reden is dat iemand in een slachtofferrol terecht is gekomen. De persoon in kwestie weet het zelf soms niet eens. Het kost tijd om te kijken of er verandering in kan komen. Garanties worden niet gegeven … maar dat geldt voor alles in het leven. Mijn garantie is, dat ik genoeg kennis in huis heb, wijsheid om anderen daarin te kunnen helpen. 
Zit je vast? Wil je verder? Zoek je oplossingen of de weg terug naar jezelf. Mijn manier is niet zacht, niet hard, maar nodig om te helpen. 

Hans White Eagle Tubben

Mijn spirituele boek is af. 

https://www.facebook.com/groups/389415398062283/

Zo.... het schrijven is klaar  en  ik vloog als een Witte Adelaar over het papier heen. De 20 vaste vooral indrukwekkende onderwerpen en dat in 20 hoofdstukken. Daar waren ze boven duidelijk in.... deze moest ik halen en die ondwerpen aansnijden.

Het wordt.......... nee, is al een bijzonder boek. En nu moet ik nog een titel bedenken... die is er ook ergens en nu de rest.  Het redigeren, uitgeven en drukken. Sommige hebben al een beetje ermee kennis kunnen maken en men was onder de indruk. Het smaakte dus duidelijk naar meer. 

Ik had niet gedacht dat het mij zo gemakkelijk zou afgaan. Ik vond mijzelf niet zo'n geweldige schrijver. Ik ben niet eens zo lang bezig met mijn boek geweest. In november '16 begonnen. Maar dit is beter dan steeds naar het papier te staren en er komt niks. Dus dan ben ik hier toch wel iets blijer mee. Ik probeer mijn doel die ze boven hebben aan gegeven te halen, maar dat zal denk ik geen probleem zijn, want binnen 2 maanden is hij nu al klaar, dus dat klusje is snel geklaard.

2017 het jaar van de dromen, die dromen die je na jaagt en werkelijkheid laat worden. Net als ik, maar je moet het zelf ten eerste doen. Gaan zitten wachten totdat het komt........ dan kan je lang blijven zitten wachten. Actie is reactie... stil zitten.... is stil blijven zitten. 


Channeling Aziël 2017.

Voor 2017 heb ik weer mogen channelen met het hoofd der Cherubijnen: Aziël.

Het jaar 2017.                                                                                                                                                                                                             Dit wordt een jaar van tegenstellingen en uitersten. Diegene die in 2016 aan hun (nieuwe deel ervan) spirituele reis zijn begonnen, zullen in 2017 dat verder gaan uitbouwen en omzetten. Voleinding zal jouw deel worden.

Het is een jaar waarin veel gaat en staat  gebeuren. Momenteel zie je al veel dingen om je heen gebeuren en kan soms beangstigend zijn. Wereldse aangelegenheden schrikken af en doen je wankelen.                                                                               Dan is dat het moment om toch terug te keren bij jezelf. Of je gaat daarin mee (angsten) of je leert om met die situatie om te gaan, ermee te spelen. Vergeet niet, dat wij op dit niveau allen een rol te vervullen hebben. Deze rol is een basis maken voor anderen om zich vooral veilig te voelen, ongeacht wij hij/zij dan ook is. Dus datgene wat jij vroeger ontbeerde, mag je een ander gaan geven. Hulp, kracht, begrip en de Nederlandse waarden. De basis is hier in Nederland voor jullie. 

Het jaar 2017 is ook een jaar waarin definitief los gelaten gaat worden, hetzij van: mensen, gewoonten, persoonlijke aangepaste gedragingen, in feite alles wat niet meer bij jou hoort.                                                                                                                                 Het is het jaar van de juiste instelling, die gebeurt door dat wat je ziet en daardoor gestuurd zal worden. Je gaat dit jaar alles helder zien, in hoe jij bent, hoe anderen zijn, jouw oogkleppen vallen af, of je dat nu wel of niet wilt. Het is noodzakelijk, en dit heet opruiming. Alles wat je blokkeert in jouw zijn, welk door oude gewoonten in stand wordt gehouden, wordt dan helder en daarmee kan je deze loslaten. Het is zijn functie verloren. Waarom? Omdat jouw functie veranderd de komende tijd. Jouw kijk op de wereld en mensen zal anders worden en daarmee de kijk op jezelf. Dit geldt voor iedereen op dit pad. Daarom heet het dan ook het pad van Helderheid.

2017 is ook een jaar van afscheiding en keuzes maken. Verdriet wat daarmee gepaard gaat is noodzakelijk, want alleen dan verander je echt dingen. Dan ga je die keuzes maken, waar je al lang tegen aan hikt of weigert.                                                       Ook de wereldse pijn voelt voor jou als spiritueel wezen extra zwaar aan en geeft een gevoel van onmacht. Dat gevoel van onmacht moet je niet meenemen want het is een tijdelijk gevoel. Als je dit gevoel en die van angst meeneemt in jouw keuzes, keuzes die je nog wilt maken of in latere beslissingen, dan volg je niet jouw gevoel, niet jouw hart, maar jouw ego. Neem jouw standpunten in het jaar 2017 in en dat wat je niet meer wenst in jouw leven. Het zal  matuurlijk verdriet veroorzaken maar dat zal van korte duur zijn, want dit pad is de weg naar vrijheid.                                                                                                                          Je mag zijn wie je bent, werkelijk bent, zonder gezichtsverlies. Laat je niet weerhouden door wat andere mensen van je zeggen of vinden. Jij bent oké.

Als laatste onderdeel van deze boodschap aan jullie is, is dat je blijft geloven in jezelf, in jouw pad en je ware doelen. Deze nieuwe spiritule  tijd is jaren geleden al gekomen en deze periodes van strijd was jaren geleden al eens uitgelegd en vertelt.

Juist in deze tijden is eenheid nodig, niet alleen buiten je maar ook innerlijke, jouw gevoelens en jouw denken, jouw mannelijke en vrouwelijk kant moet je weer in balans krijgen en vooral ook houden. Laat jouw angsten deze niet verstoren. Door in balans te zijn, kan je ook beter van dienst zijn, om deze wereld een stukje eenheid te geven. In jouw eigen omgeving als eerste. Wij, de cherubijnen en de (aarts) engelen zullen iedereen ter zijde staan, ook al gelooft een deel niet in ons.                                               Maar wij sturen bij, daar waar nodig is. Alles wat is in ingezet als positief in 2016 zal voor 2017 gemakkelijker gaan verlopen. Heb je geweigert jezelf en de minder leuke kanten onder de loep te nemen in 2016 en niet die dingen omgezet, dan helpen wij met die levenslessen die daar bijhoren, deze op jouw pad  te sturen in 2017, om dat alsnog te gaan veranderen.                                     Je kunt niet meer terug, alleen maar vooruit. De aarde is in nood, de mensen evenzeer, maak dit verschil. Dat kan jij. De kernwoorden die wij jullie mee willen geven en waaraan jouw kracht verbonden is, is eenheid, durf, hulpvaardigheid en als laatste Healer. Help daar waar je kan en verleg daarmee je grenzen, die je hebt in je hoofd, want ook jij kan het. Ook al is het in eerste instantie dat het gaat om jouw intentie, die nog geboren moet worden. Maar dat gaat gebeuren. Verbeter de wereld … eerst in jou en de rest gaat vanzelf mee.
Ik Aziël, hoofd der Cherubijnen, dank jullie.SPIRITUALITEIT in een IMAGO-CRISIS?

Dit gaat over spiritualiteit. Alle gevolgen van het lezen dit stukje zijn voor eigen risico.

Mogelijke gevolgen: beheksing, beduiveling, beangstiging, eeuwige verandering en nog meer.

Ahum.

Hoewel dat laatste waar zou kunnen zijn. Verandering is immers de constante beweging als fundament van het leven. Ik wil het graag eens met je hebben over spiritualiteit. Een woord waar nogal een hoop ‘vaagheid omheen zweeft’. Hoewel onderzoeken aantonen dat de integratie van spiritualiteit in ons dagelijks leven resulteert in meer voldoening en geluk, zijn er nog steeds een hoop mensen die kotsen, weg rennen of bevriezen als het woord genoemd wordt. Grappig genoeg komt dat doordat we het geloof hebben dat spiritualiteit:

1: Eng is.

‘Waag je niet aan de beoefening van spirituele praktijken, want de duivel zou zomaar op bezoek kunnen komen, of je raakt behekst’. Dit geloof stamt uit de veertiende eeuw, waar vrouwen die konden helen met planten en spreuken werden verbrand als heksen. De kerk introduceerde hekserij, waaronder plantenkunde, astrologie en natuurlijke curatieve therapieën, als werk van de duivel en zwarte krachten. Dit was gisteren ook al weer aan het licht gekomen hoe men (nog) steeds hierover denkt en de mensen die spiritueel bezig zijn.

2: Raar is.

Niet voor mij. ‘Spiritualiteit is voor hippies, mannen met rokken en vrouwen met kristallen’. In onze eenentwintigste eeuw denken we nog steeds dat spiritualiteit alleen is weg gelegd voor de excentriekelingen. Voor hen die geboren zijn met een derde oog. Of mensen die door God zijn uitgekozen en een gave erdoor hebben gekregen.

3: Vaag is.

‘Spiritueel zijn is gelijk aan zweven, aan fantasie, aan ontsnappen van de werkelijkheid’. Lang hebben we geloofd dat spiritualiteit en wetenschap niet samengaan en dat spirituele praktijken gebaseerd zijn op onzin en slecht onderbouwde theorieën. Gelukkig zijn er steeds meer onderzoeken die ook de hard-hoofdigen in onze hoofd-dominerende-samenleving kunnen overtuigen. Ze gaan het zelf meer toepassen in hun leven en denken dat zij het ineens hebben uitgevonden. Not.

Advies van mij nu is dan ook:

Laten we stoppen met geloven en laten we beginnen met voelen. De waarheid is niet wat je wordt verteld, de waarheid is wat je voelt, wat je ervaart, wat jij leeft. Spiritualiteit is simpelweg onze persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Het is de erkenning van wat wij zijn, namelijk; een wezen met een hoofd, een lichaam en een hart. Een met ziel en geest. Het is de zoektocht naar de weg die ons laat zijn wie we willen zijn. Het is het pad dat ons hoofd, ons lichaam en onze gevoelens samenbrengt tot een weg naar geluk, tevredenheid, gezondheid en een gevoel van eenheid. De erkenning van onze spirituele essentie staat ons toe te leven in onze volledige potentie.

En oh, wat is het moeilijk om dat pad te bewandelen. Want we geloven zoveel, we denken zoveel, we vinden zoveel. De rest vindt zoveel. De een vindt mijn imago om te huilen en keert men van mij af. Een ander juist weer niet. Vanaf dat we klein zijn wordt ons verteld wat de waarheid is en velen van ons laten het daarbij. Op een bepaalde manier is spiritualiteit inderdaad eng: het vraagt van ons om te heroverwegen, om de realiteit anders te bekijken, om dieper in onszelf te graven. Het vraagt van ons om onze denkpatronen opnieuw te observeren en om te vertrouwen op ons gevoel. Ik zorg ervoor dat je naar binnen gaat, je komt met je jezelf in contact en daar moet je tegen kunnen. Velen hebben daar moeite mee. Net alsof je begonnen met fietsen, jouw intuïtie als fiets, dan ben je weer wankel en val je soms om, soms zacht. soms hard. Maar als je het eenmaal te pakken hebt, dan sjees je op eigen kracht langs groene velden – met de wind door je haar.

Ik vraag van de mens die ik help niet veel.... dat jij je kast vol dient te hangen met lange rokken en je armen vol te hangen met rinkel-armbanden. Ik vraag je niet om dagelijkse rituelen uit te voeren met dierenbotten en heilig rook.

Ik vraag je om eens te gaan zitten met je zelf. Haal eens diep adem. Neem eens een stapje terug. Zet je blote voeten op de aarde. En voel, wie ben ik? Wat wil ik? Wat vind ik? Wat zegt mijn gevoel? Welke weg wil ik op gaan? Als ik mensen daarmee confronteer, dan hebben ze moeite met mij... en mijn werkwijze. Eigenlijk zeggen ze.... ik heb moeite met mijzelf en ik prik er door heen. laat hun een spiegel voor houden en dat is niet leuk. Dus wat bepaalt iemands imago? De manier zoals je met jezelf omgaat is bepalend hoe jij anderen neerzet, over anderen praat en je eigen moeilijke dingen probeert te vergoelijken. Dus spirituele imago... valt en staat met de bereidheid jezelf te willen veranderen en niet de buitenwereld.

Open je hart voor dat wat naar je toe komt. Voel je eigen waarheid en maak vanuit daar je keuzes. Jij creëert namelijk jouw eigen leven, letterlijk: je creëert met je gedachten en jouw handelingen het pad van jouw leven. Ben dapper en kies om jouw wereld binnenin te betrekken bij de wereld hierbuiten. En ja, soms is dat eng, en raar, en vaag, maar so what? Jij leeft tenminste het volle leven. Of je klaagt, dat niets werkt, niemand je begrijpt, niemand je wilt helpen en anderen veroordelend. Daarmee ontkracht jij je eigen spirituele imago.

Ik sport veel, heb het nodig voor mijn gezondheid, Daarom zie ik er nu zo uit zoals ik eruit zie... is dat wie ik van binnen ben? Is dat imago? Sporten zet je terug op aarde en laat de waarde van je lichaam inzien. Je leert ermee je lichamelijke grenzen kennen, je gaat beter in je vel zitten. Ik ben geaard... ik laat daarmee zien dat je spiritueel kunt zijn en ook aards. Mijn imago is niet alleen liefde, spieren, paarse dingen dragen enz.. Een mooi lichaam alleen is niet goed, hij moet ook goed kunnen functioneren. Alleen word je daar op afgerekend... en denken mensen dat ik een verkeerd imago heb. Het zal mij een biet zijn. Combineer dit met mijn toch wel excentrieke werkwijze... en je hebt een verkeerde imago te pakken. Ik kan van mijzelf zeggen.... ik ken mijzelf, mijn grenzen, wat en wie ik ben. Dit door hard werken, dertig jaar lang mijzelf verbeteren, vechtend tegen vooroordelen, die zeer zekers op spiritueel niveau ook bestaan. Jaloezie idem.

Zo zijn er meer mensen die ook deze situatie hebben mee gemaakt. Het anders zijn, anders werken, klaar staan voor anderen, hulpvaardig op alle niveaus en toch beoordeelt worden en veroordeelt, omdat die ander weigert zichzelf te veranderen, maar eigen onvrede en oneerlijkheid liever projecteert op de buitenwereld. Wie die anderen spiegels voorhouden, zullen een slechte imago hebben. Maar besef, die mensen die niet naar binnen willen gaan zullen buiten blijven staan. Letterlijk in de kou.

Ik ben selectief geworden... en het interesseert mij niet meer wat men van mij zegt of vindt... zegt meer over die ander.....

Als ik de mensen van gisteravond terug haal in mijn gedachten, dan weet ik waarvoor ik het doe en ga ervoor.

Zo.... weer een stukje om mee naar binnen te gaan. Fijne dag nog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is nou een spirituele leraar en wat houdt het in?


Breed begrip... voor mij.
Het betekent voor mij:
Steunen daar waar moet, gevechten aangaan die anderen niet durven, inzichten en kennis overdragen, helen op alle niveaus, mensen terug brengen naar hun ware ik. Ego stukken blootleggen, helpen transformeren, van onbewust naar bewust. Mijn taak is dus alles omvattend. Het is vaak een strijd die geleverd wordt, hogere en lagere energieën, vrije wil en ego. En ik stel dingen aan de kaak die niet kloppen of onwaarheden leg ik bloot. Dus ik houd van een robbertje vechten op spiritueel niveau, maar dat wordt ook van mij verwacht, dat ik eerlijk ben. Dus het werkt in mijn ogen dan ook twee kanten op.
Hoe het kan, moet en vooral hoe men het gemakkelijkst dingen wil gaan doen. The easy way is not always the best way.

Iedereen die mij kent, dus van hier in de groep of in het echie, weten ook dat als je die verantwoording hebt genomen om leraar te zijn en deze als zodanig te (h)erkennen, dat er ineens andere processen om de hoek komt kijken.
Deze processen verlopen anders dan als je een leerling gewend bent.
De lessen die je als leraar om de oren krijgen, gaan een paar treedjes dieper in op de materie. Je komt in een spirituele gehaktmolen terecht en wordt letterlijk binnenste buiten gekeerd.
Waarom?
Als leraar dien je, wat je geleerd hebt, deze theorie om te zetten in praktijk. Dit om aan waarheid te toetsen. Soms werken dingen anders in praktijk dan in theorie. 
Daarom slaan dingen bij mij in als een bom terwijl anderen zullen zeggen: "waar mij jij je nu eigenlijk druk om?"....!
Als leraar trek je veel dingen in twijfel en dat is maar goed ook, want het voorkomt dat je buiten je schoenen gaat lopen. 
Sommige zullen (wat ik al eerder gemeld heb) moeite met mij hebben. 
Ik heb in het verleden afspraken gemaakt met het Universum.... ik houd mijzelf daaraan, maar andersom ook. Als ik dat niet doe, dan heb ik de gidsen aan het dansen...... maar niet van blijdschap.
Het zal vast een regendans zijn met giga stortbuien, donder en bliksem.

Ik heb niet de wijsheid in pacht, er zijn dingen waar ik geen verstand van heb, daar bemoei ik mij dan ook niet mee (zouden meer moeten doen) maar daar waar ik wel dingen van weet, en ook deze omgezet heb, daar ben ik goed in. Als ik van mij zelf bemerk dat ik ergens te kort in schiet, dan trek ik mij daarvan terug. Een goede leraar weet dat van zichzelf te herkennen.

Ook mijn ontwikkeling gaat door. Ik geef anders les dan 5, 10, 15 ... 20 jaar geleden, dat was heel anders... 5 jaar geleden was voor mij de ommekeer. Waarom?
Spiritualiteit is veranderd omdat de mens is veranderd. Dan moet jij je (de leraar) aanpassen en ik denk dat ik dat wel heb gedaan. Go with the flow. Ik heb daarin ook oude niet meer werkende gewoonten, achterhaalde kennis en energie zuigende mensen moeten los laten. Dat het spirituele evolutie. Zoals ik nu ook channel en met gidsen communiceer......... is een onderdeel van dat nieuwe andere werkwijze.

Hoe zie ik mijzelf als leraar in 2017?
Nou, daar weet ik zelfs nog niet eens een antwoord op...... ik zit nog in een loslaat fase.... lijkt het. Eén ding weet ik wel....... er komt iets nieuws aan. En ik maar denken dat ik het gehad had (sjamanisme). Niet dus. Mij vertellen ze ook niet alles, maar ik hoop in ieder geval dat het leraarschap voor mij een minder gevecht gaat worden, dan wat nu het geval is. En dat ik als leraar die mensen kan en mag helpen, die mij uitkiezen (zo werkt het meestal, ik loop niet achter mensen aan). En dat mijn gezondheid stabiel blijft en niet zoals nu steeds verder achteruit gaat. Dat baart mij wel enige zorg.
Ik hoor mensen denken: 'ja, maar je sport wel heel veel, is dat wel goed voor je dan?'
Als ik dat niet deed, dan was er nu geen witte adelaar meer. Dat houdt mij werkelijk letterlijk op de been. En ook de mensen die mij onvoorwaardelijk steunen en waarderen. Daar krijg ik ontzettend veel energie en kracht van. Dat heb ik ook nodig als leraar. Uitwisseling op gelijkwaardig niveau.

Dan kom ik op dit onderwerp terecht van: geven!.

Er wordt ook van een leraar verwacht dat je altijd maar geeft. Dat is een vereiste die bij ons leraren wordt neergelegd, of dat nu bewust of onbewust is.....(het geeft een druk) maar ook dat kan niet altijd. Wij leraren, mediums, therapeuten moeten ook bijtanken. Ik ben verbonden met het Universum (sleutel), dus die energie is onbeperkt, maar mijn eigen energie level heb ik ook nog, de processen, het begeleiden van, voorbereiden, leerlingen stimuleren enz., dat kost ook het .e.e.a. aan energie. Wij zijn ook nog mens......... en soms vergeten sommige leraren (vinden dat ze altijd dienstbaar moeten zijn (dat dacht ik dus ook)) of leerlingen dat nog wel eens. Ik vond dat ik ten allen tijden klaar moest staan, maar dat houd ik en niemand vol. Dus leer ik mensen:
Zelfredzaamheid. 
En daar gaan wij het komend seizoen mee aan de gang. Minder afhankelijk zijn van die ander. Wordt de leraar die je al bent, inside of U.

Zo, heel verhaal weer en een beetje inzicht in mijn gevoelswereld nu.

Een zware taak maar tegelijkertijd een dankbare. Half werk is niet toe gestaan. Dat besef ik mij terdege.
Fijne dag allen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geven en ontvangen

Over geven en ontvangen. 

Wij hebben allen de vrouwelijke energie in ons en in deze vrouwelijke energie zit een natuurlijke impuls om verzorgend te zijn, om klaar te staan voor de mensen die ons lief zijn en hulp te bieden aan zij die iets nodig hebben. Daar is ook niets mis mee. Maar vaak geef je zoveel, dat je jezelf weggeeft. Dit is wat ik merk in de vraag iets voor jezelf te doen. Dat je blijft geven als je eigenlijk niets meer te geven hebt.

Futloos, totaal opgebrand voelen. Je kent het, BURNOUT. Daarbij horende depressieve gevoelens en de cirkel is compleet. Ik heb 2 keer met burn-out rond gelopen en ik dacht altijd dat ik dan minder moest geven, zodat ik niet uitgeput raakte. Maar dat werkte niet. Want als ik iets doe, dan wil ik het met volle overtuiging en overgave doen. Dat werkt dus niet. Dat voelt heel onnatuurlijk. Het werkt averechts als ik mensen vertel, dat je moet stoppen anderen te helpen. Want je vond het juist fijn om te helpen en dan voel jij je blij en niet meer schuldig en ongelukkig. In wezen was het dus iets vanuit een ego stuk. Je voelt je namelijk beter als jij een ander gaat helpen, dus gaat het in wezen om jou. Het versterkt juist het gevoel die je probeerde weg te krijgen. Daarom werkt het dus niet. Dus minder geven is voor mij niet de oplossing. En ik heb ontdekt dat dat ook niet hoeft. De sleutel zit niet in minder geven, maar in meer gaan ontvangen oftewel, voor jezelf kiezen (zonder schuldgevoelens). Het antwoord op de vraag “hoe voorkom ik dat ik mezelf weggeef?” is “door te beginnen met ontvangen voor jezelf”.

Ontvangen is een vrouwelijke kwaliteit, maar een stap die we te vaak overslaan als we geven. Wat we meestal doen als we geven, is ons richten op wat de wereld van ons vraagt of wat je denkt dat men vraagt. We maken de ander, iets buiten ons, tot maat van dat wat we geven. We beginnen niet bij onszelf maar bij de ander, wat is daar nodig? We doen ons best zo goed mogelijk in te schatten wat er nodig is en dat vervolgens naar beste kunnen te leveren. Ik gaf vroeger ook liever, dat is veiliger, beter enz., dacht ik en men houdt dan ook (meer?) van mij. Maarja... ik kwam steeds weer in de problemen daarmee. Ik bouwde elke keer mijn eigen tekorten daarmee op i.p.v. deze in te lossen. En dat is nou precies de crux waar het fout gaat. Want daarmee ben je afhankelijk van iets dat buiten jezelf ligt (mensen en problemen) en lever je jezelf uit aan een van buitenaf bepaalde maat. M.a.w., je bent dan meer bezig met wat anderen nodig zou kunnen hebben, dan dat je naar binnen gaat, in jezelf en durft te kijken wat JIJ werkelijk nodig hebt. Er zijn mensen die weten dat jij dan ook geen nee kan of durft te zeggen en maken daar handig gebruik van.

 
Ik geef je hierbij 3 manieren om te voorkomen dat jij jezelf op deze wijze weggeeft.

1. Begin bij jezelf!

Begin bij voelen wat jij te geven hebt en kijk van daar uit naar de situatie om te bepalen wat jij ziet dat er nodig is. Jij hoeft niet het hele vraagstuk op te lossen. Je mag jouw bijdrage leveren en daarin alles geven wat je wilt, maar wel vanuit jouw eigen waarde. Dit betekent dat je begint met waarnemen hoe het met jou is op dat moment, in je op te laten komen wat het is dat jij te geven hebt in die situatie en hoeveel tijd je daar voor wilt gebruiken. Als je jezelf die vragen stelt dan krijg je de antwoorden ook. En soms is het zo erg geworden, dat je iemand anders nodig hebt om weer terug te keren bij jezelf. Dus als iemand je hulp vraagt, neem dan even een moment om stil te staan, word je gewaar van je lichaam en vraag jezelf dan wat jij wilt geven. Kan je het zelf niet bepalen, neem een afwachtende houding aan en ga hulp erbij vragen. Ga ook niet ongevraagd hulp bieden, omdat jij die ander zielig vindt, of een situatie ongemakkelijk. Jouw gevoelens bepalen de reactie erop. Als jij zelf niet kunt ontvangen, los dat eerst op, waar dat vandaan komt. Dus ontvang eerst je eigen ingevingen om van daaruit jouw eigen unieke bijdrage te kunnen leveren. Misschien is dat wel iets heel anders dan je gewend bent, of iets anders dan er in eerste instantie nodig lijkt te zijn. Vertrouw op je ingeving en neem jezelf en de antwoorden die je hoort serieus. Weet dat jouw bijdrage waardevol is en precies genoeg in de mate die jij nu te geven hebt.

2. Zorg dat je keteltje gevuld blijft (kies voor jezelf)

Neem regelmatig de tijd om te zorgen dat je batterij weer opgeladen raakt. Genieten is de beste manier om weer op te laden. Iets doen, het liefst iets volkomen nutteloos, alleen maar omdat je het heerlijk vindt om te doen. Waarbij je de tijd vergeet en gewoon lekker bezig bent. Dit kan van alles zijn. Het maakt niet uit wat het is als jij er maar van geniet. Zet dus regelmatig een rood kruis in je agenda en maak die tijd heilig. Laat het niet de sluitpost van je agenda zijn, doe het niet pas als je keteltje al bijna helemaal leeg is, maar zorg dat je begint met voor jezelf te zorgen. Dat voelt vaak egoïstisch (schuldgevoel en de daarbij horende bewijsdrang om te bewijzen dan je wel oké bent) , maar als jij lekker in je vel zit en een volle theepot bent dan heeft je omgeving daar alleen maar profijt van! Het beste wat je voor je kinderen, je klanten en de mensen die je lief zijn kunt doen, is zorgen dat jij vitaal bent en het beste van jezelf kunt geven. Als je voor jezelf mag is kiezen is het NU de tijd, en niet morgen.

3. Verstevig je eigen basis

Dit is misschien wel de belangrijkste en ook de moeilijkste stap. Zeker als je merkt dat je er moeite mee hebt je grenzen aan te geven of te vertrouwen op je eigen ingevingen. Onderzoek dan eens in alle eerlijkheid welk mechanisme in jou daar moeite mee heeft. Heb je het gevoel dat je tekortschiet? Dat je niet goed genoeg bent? Ben je bang dat anderen je anders afwijzen? Dit zijn allemaal patronen die wijzen op een oude levenspijn waar veel mensen mee te maken hebben. Veel geven, omdat ze eigenlijk zelf iets willen ontvangen waar je niet om durft te vragen? Weet dat het tijd is om die pijn nu te helen en dat de vrouwelijke energie en eigenwaarde zich nu kunnen herstellen, kies nu. Je hebt de tijd mee om je bewust te worden van de patronen in jou die er voor zorgen dat jij niet goed voor jezelf zorgt en gevangen blijft in je helpers-syndroom. Als je veel geeft dan doe je dat meestal vanuit een groot en ruimhartig hart (zonder verwachtingspatronen) Daar is veel aandacht voor in deze tijd. Ons hart openen, ons hart volgen, een liefdevolle verbinding aangaan. Maar wat we daarbij vergeten is dat we onze eigen basis nodig hebben om het beste van onszelf te kunnen geven, zonder dat we onszelf weg geven. Begin dus met het verstevigen van je eigen basis zodat je van daaruit alle liefde die je in je hebt kunt geven, zonder dat je jezelf weg geeft.
Vergroot je eigenwaarde en zelfrespect. Daar zetelen je verlangens en je vermogen om jezelf te accepteren zoals je bent.

Dit is een van de moeilijkste lessen op spiritueel niveau, want hiermee leer je mededogen te ontwikkelen. Dan heb je niet meer de neiging, of wil je die ander helpen omdat men zielig is maar je leer ermee het begrip te hebben, dat ook zij hun lessen te leren hebben. Hier zit jou les in. Hun pijn is niet de jouwe, zonder die ander te kort te willen doen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zo... even weer een verhaaltje.  

Dit keer niet zo'n leuke blogje. Je maakt toch weer eens wat mee als spirituele leraar, mens, sjamaan enz. Ik hoop dat diegene die deze ellende veroorzaken, deze blogje ook eens gaan lezen, want ze zijn aardig van het padje af.

De titel van de blog heet dan ook:

Karaktermoord in de spirituele wereld.

Eerst moet ik je vertellen, dat mijn werkwijze nogal direct is......... tot the point, open en eerlijk. Ik draai niet om de hete brij heen. Vandaar de goede resultaten die ik tot nu toe geboekt heb, mede omdat men mij het vertrouwen heeft geschonken. Deze vertrouwen was wederzijds.... waardoor er een goede basis tot verandering kon worden gecreëerd. Dus als mensen iets bij mij willen doen, wat vooraf met een gesprek al duidelijk wordt gemaakt, hoe ik werk, wat je kunt verwachten, wat ik van jou verwacht enz.. Daarna wordt dan de keuze gemaakt om verder te gaan.. ..of niet. 

In mijn Witte Adelaar facebookgroepen, wordt van mij door mij vaak dingen gepost... m.b.t. tot mijn werkwijzen, thema's, groeiavonden. Maar ook met betrekking tot channelen, met gidsen, engelen, totemdieren enz., en krijg ik vaak dingen te zien en te horen, wat met de ander maar ook met mijzelf te maken heeft. Dat zijn mijn groeimomenten....... want ik leer ook nog elke dag erbij.

2016 Kwam ook heel vaak voorbij in bepaalde thema's, waarin opgeroepen werd om jezelf onder de loep te nemen, want dit jaar is het jaar ervoor om het goed te doen als je verandering in je leven wilde hebben. Daarmee kom ik dan op een punt terecht van tweedeling op het spirituele vlak, namelijk de groep die wil veranderen maar niet kunnen en niet weten hoe (onzeker) en de groep die niet wil maar zeggen van wel (ego).  De laatste groep bezorgt behoorlijk wat pijn.... niet alleen bij zichzelf maar ook bij anderen.

Langzamerhand kom ik daar waar ik heen wil met deze blog. :-)

Niet alleen bij anderen, maar ook ik heb last daarvan. Ik voelde tegenwerkingen, daardoor zie ik beelden, krijg dan dingen door (van boven) en wordt het mij piekfijn uitgelegd, wat er aan de han(s)d is. Ik heb last van dat soort energieën. Ik pik dus echt alles op. Dan ga ik dromen, die heel heftig zijn. En zo wordt alles duidelijk voor mij voorgeschoteld. De tegenwerking die ik ervaar, komt vooral van die mensen die ik in vertrouwen heb genomen en zij mij ook, dacht ik? Mensen die ik heb toegelaten, in mijn huis, mijn leven en meer. Ik vind, dat ik als leraar, je open en eerlijk moet en kunnen zijn. Maar dat het later tegen je gebruikt gaat worden, tja, ....zegt meer over hun, denk ik dan.

Helaas, voor allen. Ik ben geen ego-streler of een naar de mond prater, daar heb je alleen jezelf mee en houd je de schone schijn op en veranderd er daarbij niets. Dat wil men toch zo graag, spiritueel zijn, groeien, jezelf kunnen en mogen zijn.... je kent het wel. Maarja, alleen in licht en liefde, zoals een bepaalde groep zegt.  Men weet toch, dat jouw licht en liefde niet kunt laten stralen als het andere niet is omgezet? Een Universele Wet en voor iedereen geldend. Om je ware licht in je te ontdekken, moet je door jouw duisternis heen. En daar hebben we het probleem dus ook te pakken. Dat wil men niet. Dat betekent ook, dat je dat (leugens, onecht zijn, niet je ware doelen volgen) moet aanpakken..... maarja, "ik ben licht en liefde", duisternis is niet in mij.  

Als je mij kiest als je leraar, dan kom je dat donkere (ego) geheid tegen, en blijken mensen verre van 'licht en liefde' te zijn. Het zijn dan meer de wannebees. Meelopend met de meute.

Zo werkt het niet, althans bij of voor mij. Daar wordt jij (vind het even handiger om in je en jij te schrijven) niet beter van. Dus dat deel mag en kan niet aangesproken worden. Dus conflicten zijn dan zo gecreëerd. Als je DAT niet wilt aanpakken...... en je had belooft het wel te doen en je gaat het later ontkennen, de verbreek je een Heilige Belofte, namelijk deze: die van vertrouwen. Het betekent dus, dat je ook niet genoeg (zelf) vertrouwen hebt opgebouwd, want je houdt dan vast aan oude stukken. Deze wil men dus in feite niet opgeven.... en word ik daarmee opgegeven. En dan gaan ze naar anderen toe, en proberen daar die dingen te ontlopen (wat niet lukt). En dan dingen vertellen, die mij dan schaden. Ook worden andere mensen daarbij in betrokken.... dit om die mensen bij mij vandaan te halen of weg te houden.

Dus wie zijn intenties zijn nou zuiver en welke niet? En dit is dus karakter moord op spiritueel niveau.

Bewust de kennis gebruiken, die je gegeven is om andere mensen te schaden, door dingen te vertellen die niet op waarheid berusten is verre van spiritueel zijn. Je bent met lagere, jawel, jouw donkere stukken bezig. Precies met dat waar je moeite mee hebt, maar niet schuwt deze te gebruiken om je eigen ego te bevredigen, met karaktermoord. Helaas is dit een veelvoorkomend iets. Ik hoorde dit van meerdere spirituele leraren. Ook ik kreeg mensen over de vloer, die anderen onderuit haalden en heb ik die contacten met hen dan ook verbroken. Het getuigd niet van spiritueel bezig zijn. Thats not the Shaman-way.

Dus karaktermoord, om mij (of ook anderen) spiritueel om zeep willen helpen, zal dan ook niet lukken. Ik weet wie ik ben, wat ik ben en vooral hoe ik ben. Het zal ook niet lang duren voordat deze energieën zich keren. Want waarheid duurt het langst. En bepaalde mensen wilde ik al niet meer in mijn leven. Daar is hij te kostbaar voor.