Ik heet White Eagle, Sjamaan van het Zuiden, van de Stam van de Wind.


Als vroegere stamhoofd White Eagle te hebben geleefd en behorende tot de Ponca volk (NC).... ligt een deel van mijn roots, Maar het gaat nog verder terug, richting Sioux, als medicijnman....en dan nog verder, richting Zuid-Amerika. Mijn verbondenheid daarmee is diep maar gaat nog verder en niet met 1 leven, maar meerdere terug. Nu kan ik zeggen, dat ik als stamlid van het Volk van de Wind en een van de weinige Elders ben. Dat ik mijzelf zo hier benoem (sommige zullen dat verfoeien), is dat ik daarin herkent en erkent ben, door hun benoemd, ik was de dertiende. Mensen die anders beweren, zijn helaas zelf twijfelachtig te noemen, de 'selfmade'.  Een hype... lijkt het.


Een sjamaan ben of word je niet zomaar. Het is een levenslange weg vol obstakels, pijn, noeste arbeid, vele inwijdingen, lessen en meer. Je kan zeggen dat mijn leven heel zwaar was en soms nog is. 2016/17 was ook weer zo'n jaar.  Allereerst is er het (onbewuste) respect voor onze Moeder Aarde, die je hebt en ook voor al haar bewoners, het zit dus al in je. Respect voor de bomen, planten en dieren. Je voelt mee, als het ware. Je bent één. Het zit in jouw DNA. Je wordt het niet, je bent het al. Herken je dit?

Een sjamaan gebruikt allerlei soorten tools zoals: 

Planten, elke plant is ook een kruid, wierook (met plantenextracten), allerlei rituelen. In mijn geval gebruik ik, mijn adelaarsveren, mijn sjamanen trommel, diverse kristallen, alle Universele energieën en dat wat de grote Geest en de Spirits mij ook ter beschikking stellen en daarmee mag werken. Hun wil is, (voor ons) de sjamanen, wet, Hun lessen zijn zwaar maar de beloningen even zo groot. Niet iedereen kan de reis van de Sjamaan aan en zal dan ook afhaken en uiteindelijk zal 5 a 10%  die bestemming ook daadwerkelijk halen. Ook het maken van je eigen instrumenten behoren daar toe.

Nu wij in die andere energie van de 5e dimensie (shift) terecht zijn gekomen, hebben wij nog meer de taak of meerdere taken erbij gekregen. Er komt nog meer onze kant op. En het pad, die wij als sjamanen bewandelen, met onze gereedschappen waar wij nu de beschikking over hebben zoals het werken met energieën, deze vooral zuiver te gebruiken, want Moeder Aarde moet en kan alleen dan geheeld worden. Ook de mens wordt op deze manier benaderd, zuiver en met respect. Helaas zul je als sjamaan ook met die andere kant te maken krijgen, om ons van het lichtpad  (Ile Caku) af te houden. Daarom is het belangrijk voor iedereen leren samen te werken. Helaas kom ik steeds tegen, dat vaak anderen die ook dit (sjamanen)pad bewandelen, dat niet willen. Vaak een geld kwestie, dus ook de ego die daaraan verbonden is.

Voor mij houdt het sjamanisme in, dat er geen ruimte is voor jaloezie en andere lagere ego's. Dat je open, transparant en vooral eerlijk bent.  De 10 geboden erend. Zoals gezegd kom ik steeds meer tegen, dat men niet samen wil werken of dat men zich beter voelt dan de ander. Er wordt zelfs energieën ge-/ en misbruikt om anderen te schaden.  Dat is voor mij dan ook vaak de reden om iemand los te laten. Je zelf beter voelen tenkoste van die ander, dat is niet, in dit geval, mijn sjamanenpad. Helaas heb ik weer moeten ondervinden. 

Wij, de tegenhangers van de negatieve (het donkere), dat nu overal in alle hevigheid toe lijkt te slaan, zijn wij harder nodig dan ooit. Onze taak nu is om alle werelden samen te voegen. De onder-, midden-  en bovenwereld in één en dit vanuit een nieuwe kennis die naar ons toekomt. Dit wordt nu onze prioriteit nummer 1 en dat is wat wij ook willen, Een betere, gezonde en mooiere wereld. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe generatie en daarmee de nieuwe tijds sjamaan in jou gaan openen. Of in ieder geval, diegene te zijn wat je in wezen al bent. Herinner het! De kring moet weer gesloten worden.

Mijn kennis, is die als van de Elders (daar zijn niet veel van op deze aarde, zegt men) is enorm groot. Deze mag niet verloren gaan (vandaar mijn eerste boek en de Handala kaarten) en zal door ons, een speciale groep Sjamanen over de hele wereld, dat dit aan de juiste personen doorgegeven worden. Deze kring is gelukkig groeiende, gelijkgestemden zoeken elkaar op in deze moeilijke tijd.

Niet iedereen kan deze zware pad van de  Sjamaan bewandelen. Er wordt veel van jou verwacht en offers moeten worden gebracht, zoals ik dat ook heb moeten doen om een stukje in 'de voetsporen' van de Grote Spirit te kunnen treden, zonder buiten mijn schoenen te lopen, want ik ben en blijf een mens. Ik ben ook geen indiaan, maar Europeaan, en sommigen schijnen ook dat te vergeten. Ook veel negativiteit moet je kunnen handelen. Na 26 jaar was mijn 'opleiding' eindelijk volbracht. Mijn laika, de Adelaar, ik nu als White Eagle, links op de foto, zijn eindelijk 1 en zijn spirit gebruikt mij als transmedium om zijn boodschappen door te geven. En nee..... ik stel mij niet op voetstuk en laat mij er ook niet opzetten. Het is nu eenmaal wie ik ben en ben daar trots op, dat te mogen en vooral te durven. Vooral als je weet wat voor storm jij over je heen krijgt als je dat gaat melden.                                                                                                                                                                                                             Alleen een lage gevoel van eigenwaarde bij die ander, zet mij op die voetstuk.  

Maar bedenk, we zijn alleen een deel van de Grote Geest, dus misbruik de energieën en tools vooral niet, wat je tot je beschikking gekregen hebt. 

Ik, Hans,  White Eagle, roep hierbij jou, de sjamaan op:  "neem jij ook plaats in deze cirkel?"

Het medicijnwiel, met de 4 windrichtingen is klaar, waar sta jij?

Ka'n nah no eh. I'chie neo nah. 

White Eagle.De sjamaan in mij heeft een nieuwe plek gekregen.

Als Elder, die met andere Elders werkt, en deze mijn pad op gestuurd is, is het mijn taak in dienst te staan van Moeder Aarde en al haar bewoners. Daarom is mijn werkgebied ook heel breed te noemen. Ik werk, als sjamaan van het Zuiden, verbonden met de Q'uecha.... (Inca)...... samengevoegd met die van het Noorden.......... Stam van de Wind, met vele vormen van medicijn. Als wereld-reiziger is niets mij onbekend en kan ik veel dingen 'zien',  die voor anderen verborgen blijven. Ik werk met energieën, in dienst van deze Energie... vanuit de Heilige Bron, Great Spirit, Manitou. Ik  kan ervoor zorgen, dat je weer terug komt op je ware pad van bestemming, maar ook lessen geven, die noodzakelijk zijn om je beteren, als mens, heler. 

Mijn reis naar Mexico heeft veel duidelijk gemaakt. Naar Ek Balam, stad van de Jaguar, stad van mijn tijdelijk totem, om mijn pad die ik nu bewandel te ondersteunen. Het zal geen gemakkelijke pad zijn, om weer die vertrouwen in mijzelf terug te krijgen, daar waar andern deze misbruikten en die plek weer in te nemen, die je daardoor hebt verlaten of noodgedwongen tijdelijk opzij te hebben gezet. Helaas is het weer gebleken dat er 'vrienden' geen vrienden waren maar alleen mij gebruikten omdat ik iets te bieden had. Loslaten was dus weer noodzakelijk, dus mijn pad is nog steeds als die van een sjamaan en vooral als mens.

Een sjamaan heeft als doel je weer blokkadevrij te maken, negatieve energieën om te zetten in positieve....  dat wat niet bij jou hoort eruit te halen. Hij is altijd ervoor om je op te bouwen. Daar hebben wij rituelen voor, die aan speciale voorwaarden moeten voldoen. Om dat extra kracht bij te zetten, ben ik druk doende bezig met werk attributen uit te breiden. Deze zijn essentieel voor een Sjamaan om mee te werken. Het is persoonlijk en bevestigd zijn persoonlijke kracht en de verbinding met zijn spirits. Mijn krachtstok, ratel, praatstok en drum zijn er enkele onderdelen daarvan. Een lange proces deze zo te bij elkaar te krijgen en te maken, dat het een weerspiegeling is van wie ik als Nieuwe Tijds sjamaan werkelijk ben. Ik was er al lang klaar voor, dit verder invulling te geven...... en mijn ware bestemming als sjamaan een andere, nieuwe invulling te gaan geven, maar mijn onzekerheid hield mij tegen. Ik zeg dus duidelijk: hield, maar nu niet meer. 

uil gecarved.      nu beschilderd..zelfgemaakte stick

Ik gebruik zoveel mogelijk natuurlijke materialen en laat mij door mijn spirits leiden... die geven aan hoe en wat.

Soms is het lang wachten of op 'toevallende' mogelijkheden die door de gidsen aangereikt worden. Je laat je leiden.

Ik heb mij laten leiden om dingen voor anderen te maken, maar heb deze niet af kunnen maken, want het was een proces die meer voor mij bedoelt was, om te laten zien wat de ware intenties van die ander, die ook sjamaanse wilde worden, was. Maar de wicka, of heks in haar was te groot en viel ten prooi aan bepaalde energiën, wat voor mij een teken was, deze los te laten. Ook dat maak je mee als sjamaan. Als je voor het licht werkt, zou de andere kant jou behoorlijk dwars kunnen gaan zitten. 

Maar ik leer jou, dat je sterker bent dan die donkere, want jij bent drager van het licht, verbonden met de bron.