Kristallen, waar ik mee werk, dit vanuit het Atlantis gedachte.

Kan je het voorstellen....... Atlantis?

Ik heb altijd een binding daarmee gehad en in reincarnatie therapieën, vorige leven-sessies, kwam ik daar veelvuldig terug.

Ik heb daar een zware taak gehad. Als Hogepriester moest ik het Kristal waar alles op gebouwd was beschermen. Dat werd mij onmogelijk gemaakt. Helaas is dat geschiedenis of toch niet?  Ik merk, nu ik in een andere levensfase zit en ook weer enige overeenkomsten laat zien met die tijd en dat ik in dit leven toch weer die persoon ben gaan worden, die ik toen ook was.

Ik of zij (boven) verwachten van mij dat ik die plaats weer in ga nemen. Ik heb dus 'ja' gezegd.

Ik gebruik in dit leven kristallen daarom ook weer. Als medium, om mensen te healen. Healen gebeurd in mijn geval niet in de vorm van een kwaaltje weg werken, maar ligt op een dieper vlak, Het licht wat met kristallen is verbonden en via de kristalengelen en de Bron, wat doorgegeven wordt, daar maak ik dus gebruik van en kan het jou ook leren. Ik geef jou een sleutel. Zie opleidingen.

Want deze sleutel van kennis zal doorgegeven moeten worden naar alle landen en volkeren. We dragen met elkaar een grote verantwoordelijkheid hiervoor. Kristallen zijn geboren in Moeder Aarde, daar kan je dan ook kristallen reinigen en opladen en niet zoals met die onzin verhalen over in de maanlicht of zon leggen. De meesten stenen kunnen daar niet tegen. Dus is het belangrijk om van hun te leren, wat je mag en kan en wat Pacha Mama nodig heeft, Een belangrijk gegeven en verantwoordelijkheid die we niet mogen en kunnen ontkennen.

Er moet nog heel wat werk verricht worden voordat dit essentiële onderdeel van het wereldbewustzijn herstelt zal zijn. Liefde is hierbij het sleutelwoord. Liefde voor het kristallen, het leven en liefde voor elkaar. In oprechtheid aan elkaar geschonken. Zonder manipulatie, zonder verborgen agenda's, zonder macht. Altantis is mede door dit gedrag (ego's) ten onder gegaan.

Misschien herken je dit.

De eigen kinderen van dit Oud - Atlantische ras werden vaak aangezet tot het domineren en lastig vallen van de andere kinderen. Zij leerden wat dit betreft geen enkele moraal en gedroegen zich als tirannen. Ook deze mensen zijn om ons heen. Gewend om hun zin te krijgen gaan zij tot het uiterste om dit te bereiken. Zij gedragen zich als koning in het huis van hun ouders en bepalen daarin de sfeer. Veel Oud Atlantische ouders plukken nu de vruchten van hun gedrag in het verleden en hebben de grootste moeite om de ziel van deze kinderen in bedwang te houden. Ook deze kinderen zullen moeten leren leven in een andere rangorde. Ook zijn vele van deze tirannieke kinderen juist geplaatst nu in gezinnen waarbij ze moeten leren dat hun macht ophoudt te bestaan. Tussen degenen in die zij vroeger zo hebben gedomineerd moeten zij dit leren. Maar wie is wie en hoe herkent men elkaar? Een heel moeilijk plaatje, dat bijna niet te doorgronden is voor een ongeoefend oog en hart. Dus ouders die vastlopen in de relatie met hun kinderen, moeite hebben om hun onder controle te krijgen. Misschien is dit daarvan de oorzaak?

De uitdaging op dit gebied is een feit, gezien alles wat er gaande is in de wereld. Mijn reis is van start gegaan. Een reis waarbij wonderbaarlijke ontdekkingen gedaan zullen worden. Er zijn mensen die mee gaan en mensen die achter blijven. De verhoudingen zullen dus daarom ook veranderen. Alles wordt in een andere context geplaatst en velen zullen elkaar met andere ogen moeten gaan bezien. Zo niet, dan scheiden de wegen zich. 

Juwelen van broederschap.

In Atlantis waren in sieraden coderingen verwerkt wat door de juiste persoon die deze juwelen draagt geactiveerd kan worden. Zij activeren bepaalde trillingen in het wereldbewustzijn, die nodig zijn om de grids te verankeren. Ieder lid van een sterrenvolk dat de gouverneur (Atlantis) bezocht bracht een magnifiek sieraad met zich mee dat nodig was om de netwerken te stabiliseren. De gouverneur droeg deze kettingen om zijn hals, armen en enkels, maar ook werden er juwelen verwerkt in zijn borstschild. De leden van zijn familie kregen deze sieraden ook omgelegd om hun verschillende taken te kunnen ondersteunen.

Ook werden er sieraden aan de priesters van de Tempels geschonken of aan anderen die belangrijke posities bekleedden. Niet omdat zij "meer" waren dan de rest, maar omdat zij in staat waren de heftige trillingen die in deze sieraden verwerkt waren te kunnen dragen en vooral ook uit te kunnen dragen.
Ik zelf kan alleen maar diamanten verdragen, want de rest verdwijnt steeds weer. Het zijn zeer krachtige transmitters. Werd het sieraad door anderen gedragen dan verloor het zijn kracht. Het zag er mooi uit, maar zijn innerlijke straling ging uit. De coderingen trokken zich terug. Het sieraad viel als het ware in slaap. Sommige van deze sieraden zijn in verkeerde handen gevallen omdat zij toen in omloop waren, maar de indringers hebben er nooit iets mee kunnen doen. Zij vermoedden wel dat er meer aan vast zat dan wat zij konden zien, maar wat zij ook deden; de krachten werden niet geactiveerd. Wat zij wel konden doen was noodgedwongen degene, die gerechtigd waren de sieraden te dragen te dwingen hen te dragen. Om hen dan onder druk te kunnen zetten om de energie zo te manipuleren dat het hen uiteindelijk ten goede zou komen. Ook werden zij verhandeld voor hoge bedragen om de schatkist te spekken.
Gelukkig maar, dat dit nooit in handen is gevallen van buitenstaanders. Ze zijn goed verstopt. Als ze terug gevonden worden, kunnen zij weer gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor zij werkelijk dienden. Het verankeren van de netwerken en de onderlinge broederschap in de kosmos onderstrepen.
De sleutel tvan deze kristallen ligt in mijn hart verborgen. Niemand kan daar mijn ruimte onbevoegd betreden. Hij zal dan ook niet gevonden worden door de verkeerde personen. De sterrenvolkeren (als sterrenkind, ben ik één van hun) kunnen en zullen de sieraden bekrachtigen. Daarom komen mensen ook bij mij, ik activeer ze weer......... haal dat eruit wat eruit moet, Ze stralen letterlijk weer en krachtig. Herladen en herboren.


Al mijn inwijdingen daarin.... zorgen ervoor, dat ik dan ook mijzelf Kristal Master kan en mag noemen. Werken met kristallen, hun engelen, het licht erin en de binding met de Bron, zoals ik dat doe,... is uniek. Ik ben ze nog niet tegen gekomen. Jij wel? Ik heb zelf de beschikking over vele soorten kristallen, die ook door jou kunnen worden aangeschaft.

Kom gerust eens langs, maar eerst even een afspraak maken.